God Se Vryspraak Is ‘n Geskenk

2017-09-13

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 10 September 2017 Skrif: Rom3:21-31 Hier in Suider-Afrika is daar ‘n bossie met die naam: “Opstandingsbossie.” Hierdie bossie is iets besonders. Veral vir die droogtetoestande wat soms baie fel kan wees. Hierdie bossie is ‘n opstandingswonder! Hoe lyk hierdie bossie? Waarvoor word hierdie bossie gebruik? Medisyne, wondgenesing, tee. Die bossie…

Lees Meer

Hoe werk God se Liefde(Gesinsdiens)

2015-11-14

Leraar : Ds. Deon Louw Datum : 1 November 2015 Skrif : Paulus skryf in hierdiedeel van Romeine op ‘n vreeslikvermanendewyse. Die aanloop van die brief tot hiergaandaaroordat die optrede van gelowigesbaiebelangrik is. Dit gee ‘n beeld van binnenabuite. In hierdiedeel van die brifval die klemook op die wysewaaropgelowigesbuitestaandersmoethanteer. Op hierdie stadium is Paulus nognie…

Lees Meer