Stilte

in Preke
2015-03-23

Leraar : Prop Tessa Freeman Skriflesing : I Kon 19 : 9-13 Datum : 22 Maart 2015 Ons maak gebruik van Rob Bell se snit genaamd Noise, in vanaand se erediens. Die teksgedeelte waarvan ons gebruik gaan maak is 1 Konings 19:1-13 1 Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat…

Lees Meer

U Kruis dring ons om lief te he

in Preke
2015-03-22

Leraar : Prop Tessa Freeman Skriflesing : Matt 25: 31-46 Datum : 22 Maart 2015 Ons is reeds in week 5 van die 7 lydingsweke. Lydenstyd wys by uitstek dat God op ‘n besonderse manier die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Christus in ons werklike nood ingedaal het….

Lees Meer

Hy het in jou plek gegaan

in Preke
2015-03-22

Leraar : Ds Deon Louw Skriflesing : Matt 27: 11-26 Datum : 15 Maart 2015 Wat gebeur in hierdie verhaal? Die Joodse Raad gaan vra toestemming in Rome om die doodstraf op Jesus Christus te kan uitvoer. Dit is die rede waarom Jesus Christus voor Pilatus moes verskyn. Wanneer daar vrae aan Jesus gestel word…

Lees Meer

Glo Jesus In My?

in Preke
2015-03-09

Leraar : Prop. Tessa Freeman Skriflesing : Matt 14 : 22-33 Datum : 8 Maart 2015 Suid-Wyk Blok Byeenkoms – Aand Diens Ons maak gebruik van Rob Bell se snit, genaamd Dust, in vanaand se erediens. Die teksgedeelte wat ons saam gaan lees, is Matteus 14: 22-33. Matteus 14:22-33 22 Net daarna het Jesus sy…

Lees meer

Petrus verloen vir Jesus

in Preke
2015-03-09

Gesinsdiens – Saal Leraar : Prop. Tessa Freeman Skriflesing : Matt 26 : 69-75 Datum : 8 Maart 2015 Wie van julle weet wat is heel bo op die toring van ons kerk? (Ja daar is heel bo op die kerk se toring ‘n hoenderhaan). By my huis het ek ook hoenders en een van…

Lees meer

Voor die haan kraai, sal jy My verloen

in Preke
2015-03-09

Leraar : Dr Jerry Fourie Skriflesing : Matt 26 : 69-75 Datum : 8 Maart 2015 Matt 26:69-75 Voor die haan kraai, sal jy My …! Petrus het van ver af gevolg (v58). Luk 22:31 Simon, Simon die satan het vurig begeer …. Maar Ek het vir jou gebid. Petrus het trou beloof, die dissipels…

Lees Meer

Baie Geluk Johannes de Klerk & Eldie en Sadie van Niekerk

in Nuus
2015-03-08

Johannes de Klerk asook Eldie en Sadie van Niekerk was Sondag 8 Maart 2015 gedoop. Baie geluk aan hierdie besonderse kinders asook hulle families. Ons bid saam as ‘n gemeente dat julle elke dag die vreugde sal ervaar van wat dit beteken om ‘n kind van God te wees. Johannes Christiaan de Klerk Eldie en…

Lees Meer

Wêreld Biddag vir vroue 2015

in Nuus
2015-03-08

Op die 6de Maart 2015 het die vroue van NG Alberton-Wes, saam met die res van die vroue in die wêreld, uit een stem uit gebid vir ons wêreld, die samelewing en die groot gebed sake wat ons wêreld mee gekonfronteer word. Die eerste Vrydag in Maart is die wêreld biddag vir vroue en hierdie…

Lees Meer

Wakkerbly 2015

in Nuus
2015-03-02

Op Vrydagaand, 20 Februarie, was ons gemeente se jaarlikse Wakkerbly aand gehou. Teen sonsondergang was daar reeds omtrent sewentig kinders by die kerk. Van die sewentig was byna vyftig nog die volgende oggend teen sonsopkoms wakker, baie moeg, maar wakker. Deur die aand is daar speletjies gespeel, fliek gekyk, springkasteel gespring, lekkers geëet en natuurlik…

Lees Meer

Jesus Voor Joodse Raad

in Preke
2015-03-02

Leraar : Dr Jerry Fourie Skriflesing : Matt 26 : 57-68 Datum : 1 Maart 2015 ( Oggend Diens) Jesus word verhoor Van die bo-vertrek na Getsemané en dan terug oor die Kedronspruit en teen die oorkant van die vallei en om die ou stad na wat vandag bekend is as die St Peter in…

Lees Meer