Die Wonder van lewe

in Preke
2016-03-12

Leraar: Dr. Jerry Fourie Datum: 6 Maart 2016 Skrif: Joh 11:33-44 Die wonder van lewe. Lasarus se opwek uit die dood is een van die wonders wat soveel fasette het. Wonderteken wat iets suggereer van wat kom: Opstanding van Jesus. Marta se opmerking dat as Jesus daar was, sou haar broer nie gesterf het nie….

Lees Meer

Kan jy glo? Opgewek – Gesinsdiens

in Preke
2016-03-12

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 6 Maart 2015 Skrif: Johannes 11:33-44 Hierdie gebeurtenis is een van Jesus se laaste wonder tekens voorda tHy self sou sterf. Watgloonsomtrent Jesus se dood? Hierdiewonderteken van Lasaruswatuit die dooduitopstaansuggereereintlikoorwatnoggaangebeur. Jesus is in Betaniegewees toe Lasarussiekgeword het. Later is Lasarusookmoorlede. Jesus is baienaaanLasarus en syfamiliegewees. Dit is ookLasarus se susterwat…

Lees Meer

Jesus word duur gekoop

in Preke
2016-03-12

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 28 Feb 2016 Skrif: Markus 14:3-9 Het jy al in jou lewe iets gekoop waaroor jy bitter spyt is, veral omdat dit jou baie geld gekos het? Het jy al ‘n transaksiegedoenwatjy wens jykonomdraai? Hiermeekanonsookaansluit by onsverbruikerskultuur van onstyd. Wanneer ‘n artikelniemeer in ‘n werkendetoestand is nie of niemeervoldoenaan my…

Lees Meer