Die Gees as gawe aan Sy kerk

in Preke
2016-05-23

Leraar: Ds. Deon Louw Skrif:Johannes 16:5-15 Datum: 22 Mei 2016 Die Gariep Dam is die grootstestoorreservoir in Suid-Afrika op die grens van die Vrystaat en die Oos-Kaap.Die primeredoel van die dam is besproeing, huishoudelike en industrielegebruikasook die opwekeletrisiteit Die damwal is 88 m hoog en het ‘n kruin van 914 m. Hierdiewalbevat +/-1.73 miljoen m³…

Lees Meer

Christus het my reeds syne gemaak

in Preke
2016-05-23

Leraar: Dr. Jerry Fourie Datum: 15 Mei 2016 Skrif: Fil 3:12 Christus het my reeds syne gemaak,V 12 Ek sê nie dat ek dit alles al het nie .. Balans: Genade en my verantwoordelikheid Paulus bely: Ek is nie volgroeid in my verhouding met Jesus Christus nie. Ek het nie al die fasette volledig ontwikkel…

Lees Meer

Jesus bid vir jou

in Preke
2016-05-23

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 15 Mei 2016 Skrif: Johannes 17:1-26 Soms wanneer ons bid is daar gebede wat nie verhoor word nie soos ons graag sou wou nie, maar hierdie is ‘n gebed wat deur Jesus gebid is en deur Sy Vader verhoor is. Hierdie is seker een van die gebede wat die grootste…

Lees Meer

Ek deel in die vreugde en in God 3 enig se verbondstrou

in Preke
2016-05-23

Leraar : Dr. Jerry Fourie Datum: 8 Mei   Skrif: Fil 3:1-3 EK wil hemel toe gaan. Watter maatreëls, roete, planne maak ek? Waarop staan my geloof? No confidence in flesh. a Christen vreugde? b. Ware besnydenis … deur my eie liggaamsbloed c Ware diens-baarheid deur Gods Gees d. Christus Jesus alleen … nie in my…

Lees Meer

Hoeveel Mag het jy?

in Preke
2016-05-08

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 24 April 2016 Skrif: Handelinge Hoe voel ons oor mag? Hoe gebruik ons daardie mag? Die mag wat God vir ons gee lyk totaal en al anders as die mag van hierdie wereld. Skriflesing Handelinge 7: 55-66 Prediking Dit is die laaste dag van Stefanus se lewe. Hy word dood…

Lees Meer

Hoe lyk my geestelike toestand

in Preke
2016-05-08

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 17 April 2016 Inleiding Hoe belangrik is jougesondheid? Virelkeen van ons is onsgesonheid van kardinalebelang. Onskonsulteer ‘n dokter en gebruikmedikasiewaneeronseenof andersiektetoestandonderlede het. Daar word gesondeeetplannegevolgsoos, “Banting”, “Weight-Less” en “Weight-Watchers”. Ons prober so lank as monntlik en so verantwoordelik as moontliktelewe. Onsgebruikgesigromeomonsverouderingtevertraag. Soms is daarookmense,soos die bekendes, watbereid is oomduisenderandetespandeeromaanhulleliggametelaatveranderommooier en…

Lees Meer