Kerkmense kom weer tot bekering…?

in Preke
2016-07-31

Leraar: Ds. Deon Louw Skrif: 15: 11-32 Datum: 31 Julie 2016 Wat is ditwatvirjou in die lewe sin gee? Wat in die lewedrawerklikvirjoubetekenis? Hoe lyk ‘n lewe van genoegsaamheid? En leefekdit? Skriflesing Lukas 15:11-32 Met die verhaal van die verloreseunval die fokus van die verhaalmeestal op die verloreseun, en selde op die oudsteseun. Alhoewel die…

Lees Meer

Laat ons feesvier want jou broer was dood

in Preke
2016-07-31

Leraar : Dr. Jerry Fourie   Skrif : Luk 15:32 Datum: Son 24 Julie 2016   Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Kan ek anders? Ek…

Lees Meer

Jesus, die Here, Skepper, Versoener en Onderhouer

in Preke
2016-07-17

Leraar: Ds. Deon Louw Skrif: Kolossense 1:15-28 Datum: 17 Julie 2016 In die gemeente van Kolosse begin menseglodat Jesus nie so belangrik is nie, Hulle is daarvanoortuigdat Jesus een van verskeiepaaie is hemel toe. Wat in werklikheideengrootkrisis is vir die begrip van hullegeloof en die evangelie. In hierdiegedeeltewatonsvanoggendsaamgelees het word daar twee belangrikestellingsgemaak ten opsigte…

Lees Meer

As God vir ons …?

in Preke
2016-07-17

Leraar: Dr. Jerry Fourie Skrif: 8:31-39 Datum: 10 Julie 2016 As God vir ons …? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?Hiervan is ek oortuig:geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons…

Lees Meer

Vry van slawerny

in Preke
2016-07-04

Leraar: Ds. Deon Louw Skrif: Matteus 11:16-19 en 25-30 Datum : 3 Julie 2016 Hoe werk ‘n juk? ‘nJuk word gebruikomosse in te span omwaenstetrek of omteploeg.Somskanhierdiejukookongemaklikweesvir die os, Dit sit dalkstyf, of is dalkswaar en ongemaklik. Gewoontlik is osseingespan as ‘n span omsaamaan die wae of die ploegte trek. Wanneerdit by jougeloofkomwerkditbaiesoos ‘n juk….

Lees Meer