Ons Sal Die Wil Van Die Here Ons God Doen…

in Preke
2017-01-22

Leraar: Dr. Jerry Fourie Datum: 15 Januarie 2017 (Aand Diens) Skrif: Deut 6:18-25 Onderwys en opvoeding: Gesinne, Jeug, skole en kategese. Deut 6:18-25: Ons sal die wil van die Here ons God doen …! Die Jode kom terug na die beloofde land Kanaan. Hulle was 400 jaar weg. Nou is hulle oppad terug en die…

Lees Meer

Ek Is Entoesiasties Oor God?

in Preke
2017-01-22

Leraar: Dr. Jerry Fourie Datum: 15 Januarie 2017 Skrif: Hosea 10: 10-14a <Geen klank is beskikbaar nie> Waarmee moet God my besig kry? My entoesiasme vir God? Peter Marshall groot Godsman by geleentheid: Wat het tussen my en U Here verkeerd geloop? Is dit waar ek 2017 wil begin? Terwyl dinge tussen my en God…

Lees Meer

Wie Is Jesus Regtig? (Gesinsdiens)

in Preke
2017-01-22

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 15 Januarie 2017 Skrif: Johannes 2:1-11 Reformasie 500 “Alhoewel Luther met syoptredeoorspronklikslegs die bestryding van wanpraktyke in die destydse Rooms-KatoliekeKerk ten doelgehad het, het die beweginguiteindelik tot die verdeling van die Westerse Christendom in die Rooms-Katolieke, Lutherse en Gereformeerdehoofstromingsgelei, maar ook tot grootskaalseveranderinge in die politieke, sosiaal-kulturele en maatskaplikeorde in…

Lees Meer

Ek behoort aan die Here

in Preke
2017-01-11

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 8 Jan 2017 Skrif: Efesiers 1:1-14 Inleiding Die woord Epifanie dui op die verskyning of manifestasie van God in die wêreld. Die woord het sy betekenis in ‘n ou Oosters-kerklike fees waartydens die geboorte en doop van Jesus gevier is. In werklikheid is Kersfees en Epifanie nie twee afsonderlike feeste…

Lees Meer

Feessondag in dankbaarheid vir God se reis!

in Preke
2017-01-11

Leraar: Dr. Jerry Fourie Datum: 1 Jan 2017 Skrif: Gen 26:23-33 Ons het baie duidelik gesien die Here is by jou. Isak was geen held, maar …. Hy het ou putte weer oopgegrawe, goed geboer, gesaaides het 100-voudig oes opgelewer, sy veegetalle groei, leuens vertel soos sy pa, sy twee seuns hom maar gesien as…

Lees Meer

Kersdiens 2016

in Preke
2017-01-11

Leraar: Ds. Deon Louw Datum: 25 Des 2016 Skrif: Lukas 2:1-20 Inleiding Die winkels is versier, kersbome is opgeslaan, geskenke is gekoop, toegedraai en dalk al oopgemaak. Kos is op die tafel en Kersmusiek speel oral waar jy kom. Maar waaroor gaan Kersfees regtig? Woordverkondiging Die skaapwagters en die engele. Waneer ons na hierdie verhaal…

Lees Meer

God se plan in werk …!

in Preke
2017-01-11

Leraar: Dr. Jerry Fourie Datum: 18 Des 2016 Skrif: Matt 1:18-25 <Geen klank is beskikbaar nie agv. die weerlig> Die maagdelike geboorte: So noodsaaklik? Regtig God is nie van ons denke en geloof afhanklik nie. Hy het ons nie nodig nie. Hy kon die Messias beslis op ander wyse gestuur het as Hy wou. God…

Lees Meer

Ek besing die grootheid van die Here

in Preke
2017-01-11

Leraar: Dr. Jerry Fourie Datum: 11 Des 2016 Skrif: Lukas 1:46-56 <Geen klank is beskikbaar nie agv. die weerlig> Lukas 1:46-56 En Maria het gesê: “Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag…

Lees Meer

Die tyd is nou!

in Preke
2017-01-11

Leraar: Ds. Deon Louw Skrif: Markus 13:24-37 Datum: 4 Des 2016 <Geen klank is beskikbaar nie agv. weerlig> Inleiding Wanneer sal dit die einde van hierdie aarde wees? Hoeveel keer is dit nie in ons lewe al voorspel nie? Wie is reg? Wetenskaplikes sê ’n “bloedmaan” sal op 28 September (2015) voorkom wanneer die maan…

Lees Meer

Tot beskikking van God …?

in Preke
2017-01-11

Leraar: Dr. Jerry Fourie Datum: 20 November 2016 Skrif : Luk 1:38 Jesus se aardse mamma en pappa? Josef en Maria. Jesus se regte Pappa? God in die hemel. Wat was Josef se pappa se naam? Matt 1:16 Mattan, vader van Jakob en Jakob vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is…

Lees Meer