Prys van ‘n offer…?

in Preke
2016-12-19

Leraar: Dr. Jerry Fourie 

Datum: 30 Okt 2016

Skrif: Sam 24:10,17-25

Dawid veroorsaak pes Eienaardige verhaal waarin hierdie juweel van ‘n teks verskuil lê. Dawid het volk laat tel. Waarskynlik ‘n daad van hoogmoed. Op Dawid se versoek om liewer in die hand van die Here te val, word pes onder die volk gestuur. Op die oog af lyk die hele gebeure na ‘n baie basiese poging van die verteller om in eietydse taal ‘n verklaring te vind vir die pesramp wat Israel getref het. Dawid kry opdrag om op die dorsvloer van Arauna te gaan offer. Hy wil die dorsvloer koop. Arauna wil dit vir hom verniet gee. Moet ons iets baie spesiaal in die dorsvloer van Arauna lees?

Prys van ‘n offer…? Weet ek wat beteken dit om in ‘n verhouding met die lewende God te staan? Maak ek my godsdiens iets goedkoops en maklik vir myself met die minste ongerief, goedkoop en geen opoffering? Presies wat is daar in my aanbidding van God se eer dat Hy kan sien wat se poging sit ek daarin dat sy Lig verheerliking bring? Sommer so alledaagse niksbeduidende of onbeduidende godsdiens? Kan ek my pogings verbeter en God se eer verhoog? Dawid weier die groothartige aanbod en sê dat hy nie offers vir die Here bring wat hom niks kos nie. Hy betaal toe duur vir die dorsvloer en het daar geoffer. Dit het die plaag laat ophou. Ons probeer soms so goedkoop moontlik by God verbykom. Maak mooi beloftes, maar wanneer ons moet uitvoer, vergeet ons gerieflikheidshalwe daarvan. Op plase deur baie hekke. Gee die kindertjies ‘n sent. God is dalk nie my hekoopmaker vir ‘n paar sente nie? Dawid doen sy beste met sy offer. Die allerbeste vir die Allerheiligste. Skielik staan ek en jy hier. Dankbaar. Daar is klaar ‘n offer ebring. Hierdie teks kry ander betekenis in ons konteks. Ons kom nie om plaag af te weer nie. Daarvoor is ‘n ander offer gebring. Die plaag is van ons afgeweer deur die offer van Jesus se bloed.

Dorsvloer van Arauna. Dawid (1040-970 vC)  se offer is voorafgegaan deur ‘n aangrypende verhaal wat (1850) 800 jaar tevore daar afgespeel het. Ek gaan nie vanoggend by die verhaal stilstaan nie. Gen 22. Heb 11:17-19. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is: “Uit Isak sal jou nageslag gebore word,” het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Dawid in God se opdrag. Tempel daar gebou en offers vir volgende 900+ jare. Dan gebeur die groot Offer. Op dieselfde berg Moria word ‘n offer in my en jou plek gebring. Ek bring nie ‘n offer wat niks kos nie. Hier is ‘n offer wat alles gee. God se Seun gee sy lewe!! Ek staan hier met my beskeie offer om te kom dankie sê, maar ook die deur oop te maak vir die Evangelie na mense, harte, of dit nou ‘n taxi is, of Ligstad die blye nuus uur, Griekwastad? Die dorsvloer van Arauna? Langsaan leë graf