Sout vir die aarde…

in Preke
2017-02-13

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 29 Januarie 2017

Skrif:  Matteus 5:13-20

Wanneer ons soms met mense in gesprek tree omtrent geloof of hulle verhoudinng met die Here, dan hoor ons dikwels dat dit ‘n persoonlike saak is. Dit is amper soos die geheimediens – niemand weet van hulle nie. Is dit regtig hoe ons geloof moet lyk?

Skriflesing

 Matteus 5:13-20

Woordverkondiging

 Wannneer ons na hierdie gedeelte kyk is daar baie maniere om na hierdie teks te kyk of dit te verklaar. Maar vanoggend wil ek graag die klem daarop plaas dat hierdie gedeelte nie net ‘n verhaal moet wee swat jare gelede vir die dissipels bedoel is nie, maar dat hierdie teks iets in jou eie hart maak losmaak.

Mag hierdie teksgedeelte vir jou nuwe betekenis kry en jy deur die Gees aangeraak word. Hierdie gedeelte doen ‘n beroep op die volgelinge van Christus, nie noodwendig met wat ons moet doen nie, maar eerder wie ons in wese moet wees.

Die sout en die lig is nie bedoel vir onsself nie, maar eerder vir die wereld daar buite.

Sout gee geur aan voedsel en kan ook gebruik word met die herstel van wonde en ander gesondheidsprobleme. Sout kan ook gebruik word as preseveermiddel. Maar sout is op ‘n stadium baie waardevol gewees. In die tyd van die Romeine Ryk is soldate betaal met sout. Dit is vandaar waar ons ook die uitdrukking kry: “Hy is sy      sout werd.”

Wanneer dit kom by die evangelie wat my konfronteer oor hoe my lewe moet lyk moet ek myself kan vra: “Is ek my sout werd?

Is daar ‘n onderskeid tussen my lewenstyl as volgeling en die lewenstyl van my kollegas, familie, vriende en medelandsburgers? Is my lewenstyl as gelowige merkbaar in my werksplek, by die huis of elders daar waar ek leef?

Skakel al die verskillende lampe in die liturgiese ruimte aan…Lig? Wat is die waarde van lig? Lig is die een bron, ongeag hoe groot of klein, wat daarin slag om duisternis te kan verdryf. Wanneer ons na WaaOffergawes

 Ek moet nie net die regte ding probeer doen nie, maar ek moet ook dit wees. Die evangelie vewag dat my lewe radikaal anders moet wees. Ek moet leef volgens die grondwet van God se koninkryk.

Elkeen van ons sal vanoggend ‘n lang lys kan maak oor wat onregverdig en verkeerd is in hierdie land, in hierdie dorp, in hierdie gemeente, in my familie of selfs by my werk. Maar die evangelie druk dit op my en jou hart as volgelinge van Jesus om die alternatief te wees.

 Hoe verander ek die gemeenskap waarbinne ek leef?

Verlede week het ons hier in die kerkgebou bymekaar gekom en kerse aangesteek as teken van ons as gemeente se toewyding. Watter soort verskil maak ons as gemeente in die gemeenskap? Wat word gedoen om ‘n stukkie van die hemel in ons omgewing waar te maak? Hierdie aksie le by my as gelowige waar ek toelaat dat die Gees van God deur die evangelie verander.

My geloof is nie net ‘n persoonlike saak nie. Dit word die praktyk waar ek leef.

Paulus skryf vir die Fillipense die volgende: “Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is ‘n offer in diens van God.