Die God van Liefde

in Preke
2017-02-13

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum : 5 Feb 2017

Skrif: 1 Johannes 4:7-21

 Waar is die God van liefde?

  • Waarom lyk die aarde dan so?
  • Waarom is daar soveel oorlog?
  • Waarom is my geliefde dan siek?
  • Waarom moes my kind sterf?

Hierdie is tipiese vrae wat gevra word deur gelowiges en ook nie-gelowiges. Is dit regverdige vrae? Natuurlik is dit regverdige vrae, maar die belangrikheid van die soeke na die antwoorde op hierdie vrae is die invalshoeke en wat wat is die maatstaf vir hierdie vrae se antwoorde.

Skriflesing

 1 Johannes 4:7-21

Woordverkondiging

 As gelowiges kan ons dalk met een ding vanoggend saamstem en dit is dat die boodsakp van die Bybel liefde is en hierdie oorsprong by God le. Dit is tog wat hierdie teksgedeelte vir ons vanoggend se. Die vraag hierop is dan nou natuurlik – Hoe lyk hierdie konkrete openbaringsvorme van die liefde?

Die grootste liefdesopenbaring is in en deur Jesus Christus en die Heilige Gees. Maar eintlik kan die openbaring van die liefde veel verder gevat word. Dit is…die skepping

“Met die skepping van die mens, is hy van God se liefde vir hom verseker, maar ook omgekeerd: het hy van sy liefde vir God bewus geword.” – Johan Heyns

Verlede week het ons met mekaar daaroor gesels dat die evangelie my daarmee konfronteer dat ek nie net ‘n ander uitvoering moet wees van die lewe nie maar dat ek in wese anders moet wees. Ek moet leef soos wat God wil he ek moet leef.

“Gods wil vir die mens se lewe kom as gawe van God aan die mens, maar ook as opdrag – en selfs t.o.v. die liefde is dit nie vreemd dat dit aan die mens gegee word, maar tegelyk ook van die mens gevra word.”

Hoe lyk die praktyk van hierdie liefde? Wat beteken di tom God lief te he? Hierdie brief is geskryf deur Johannes aan die gemeente omdat hy ‘n bekommernis gehad het oor die skeuring wat plaasgevind.

Hierdie brief beskruf die hoogste vorm van liefde self – by God. Dit is nie net wat God doen of gedoen het nie, maar dit is ook in wese wie Hy is.

Hoe lyk die feite van hierdie liefde? God stuur Sy Seun na hierdie wereld, sodat ek met Hom versoen mag word. Sodat ek die lewe kan he, en dit in oorvloed. Hierdie feit van die liefde is deur sommiges  in die gemeente ontken.

Die voorsetting van God se liefde of die eis van God se liefde is dat di took sigbaar gemaak word deur Sy kerk. Dit sluit aan by wat ons verlede week vir mekaar gese het. Die kerk, die liggaam van Christus bestaan ter wille van sy nie-lede, maar natuurlik ook vir my wat lid is van die kerk. Mag jy die liefde van God ervaar. Mag jy vanoggend hierdie kerkgebou vanoggend verlaat met die behoefte om van God se liefde vir jou te mag getuig. Jy gelowige, ontvang die Gawe van God se liefde.

Ek kan nie anders as om daardie liefde te gaan deel nie. Die Gees van God en die evangelie dwing my daartoe. Kan ek vir God liefhe en nie my medemens nie? Ek is nuut gebore. Hierdie liefde wat ook nou in my leef kom stel ‘n standard  in my lewenswyse

Waar is die God van liefde?

Gaan soek na die antwoord by die kruis. God het Sy eie Seun gegee. God het ‘n gedeelte van die triniteit laat sterf, sodat die lewe my nog ‘n kans kan gee God het Sy liefde nie daar laat staan nie – Hy het Sy liefde kom wys. Jesus, die gesig van God se liefde kom vestig vir ons die hoop. Die openbaring van God se liefde

Kan jy daarvan getuig?

“Dit gee aan mense integriteit en waardigheid.” Die uitleef van God se liefde is nie veronderstel om net borduurwerk op ‘n kanselkleed te wees in die mooiste kerkgebou in die dorp van Alberton wees nie, maar dit moet gestalte vind in die lewens en getuienisse van die kerk se lidmate wat langs iemand gaan staan en glo da thy of sy nog ‘n verskil kan maak in iemand se lewe – hoe gering ookal..