Ek behoort aan Christus

in Preke
2017-02-20

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Datum: 12 Feb 2017

Skrif: Efes 4:12-16

Hoe het die eerste gemeente ontstaan? Jesus het na hierdie aarde gekom, dissipels opgelei en toegerus. Dan die bittere kruisweg. Hy sterf. Sy dissipels op een na laat Hom in die steek. Nadat Hy sterf, word begrawe en staan op uit die dood. Dan begin Hy om hulle in 40 dae hul verantwoordelikheid te leer. Hy vaar op na die hemel en stuur sy Heilige Gees. Die Heilige Gees verleng Christus se werk met mense/lidmate. Daar kom ‘n liggaam en hulle moet daardie liggaam versorg. Nou teken die Bybel ‘n prent van die soort lewe wat ek en jy moet leef wanneer ons deel word van Christus se kerk.

Jongmense maar ook ander deur jare beloof het …! Wie versorg die gemeente? Dit lyk my die Kerkraad dink ek is ‘n superman, kla predikant van gemeente in Amerika. Ek moet preek voorberei, lewer, die Ppoints vir preek en aankondigings self opstel, die liedere ook. Hy moet die koor afrig, hy is geseën met musiekvermoëns, hy moet sorg dat die kerkgebou skoongemaak word, en die verfkwas inlê, en tuin in stand hou, hy is hoof van die kategese en moet sorg dat alle klasse leiers en hulpmiddels kry. Hy moet ook sorg dat daar fondse inkom vir die aankoop van die boeke. Is dit hoekom daar gemeentes met gemeentelede is?

Die apostels het gou geleer wat Moses ook moes leer. Die Here gee nooit net een mens om die werk te doen. Hy gee gemeentes sodat daar 100de kan wees wat God se koninkrykswerk doen. Gou gou leer die apostels dat gemeentewerk onder die lidmate verdeel moet word. Dis een van die beloftes by openbare Belydenis van geloof. Efes 4:11-12 word persone gegee om gemeentelede toe te rus. Die gemeentelede doen diens!!

Ek het eie gawes en eie roeping. Jesus kom terug in hemel. Engele baie bly en bedank Hom vir die redding van die mensdom. Dit wat U nou bereik het, moet na die emnse geneem word? Hoe het U beolan. Ek het 12 Apostels! Klink oraait, maar hulle is baie onbetroubaar. Het U ‘n plan B. Ruk stilte en dan Jesus se antwoord: Nee! Hand 6:2 Dit is nie reg dat ons die verkondi-ging van die Woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die apostels kry Geesvervulde mense want net die beste is goed genoeg vir God se werk? Is ek op daardie vlak dat ek die allerbeste kind van Jesus is wat net my allerbeste vir Hom gee?

Ek sal hier by julle inskakel, sê ‘n nuwe intrekker, maar moet tog nie van my verwag dat ek aan enige aksie gaan deelneem nie. O jy is dan by die verkeerde kerk. Gaan so 3 blokke verder. Daar staan toe ‘n vervalle en verlate kerkgebou. Is ek net goed genoeg vir ‘n kerk wat dood is?