26 FEB 2017

in Preke
2017-03-21

Leraar: Ds. Deon Louw

Skrif: Jesaja 58 en Johannes 14:15-17

Datum: 26 Feb 2017

Inleiding

Het jy al ooit in jou lewe op ‘n plek gekom om te vra: Waarheen is ek oppad? Waar kom ek vandaan? Waarmee is ek besig?

Het jy al in in jou eie geestelike lewe gevra? Waarheen is ek oppad? Waar kom ek vandaan? Waarmee is ek besig?

Voel dit soms asof jy vanuit jou eie balingskap terugkeer?

Skriflesing

Jesaja 58 en Johannes 14:15-17

Woordverkondiging

Hierdie gedeelte wat ons vanoggend uit Jesaja gelees het vorm deel van die tweede deel van Jesaja en is in teenstelling met die eerste deel of boek van Jesaja. Verder aan in die gedeeltes wat volg word daar verwus na die stede, insluitend Jerusalem wat verval het. Wat nie meer die stede is wat dit was voor die Ballingskap nie.

Die volk sit met ‘n identiteitskrisis met totale wanhoop. Dit wat vir hulle bekend was, dit wat hulle ken en dit wie hulle is, bestaan nie meer nie.

Vanaf Jesaja 61 vind daar ‘n draai in hierdie verhaal plaas. Die lot van Jerusalem gaan verander.

Daar word weer klem geplaas op die sabbat en vasdae en hoe dit onderhou moet word. Hoekom word daar gevas?Wat is di twat God van hulle verwagh? In die gedeeltes wat hier na volg is Jesaja weer besig om die klem te plaas om God se boodskap van vreugde.

Die lot van Jerusalem en die ander stede verander. Hierdie boodskap kom staan langs die teksgedeelte van vanoggend. God gee om vir mense. Die volk bevind hulle self in hierdie absolute moedeloosheid en verlies omdat die ballingskap dit van hulle gestroop het.

Die profeet waarsku die volk om hulle self te bekeer van hulle morele verval want “God sal nie huiwer om weer in toorn op te tree nie. Hy kan soos ‘n krygsman verwoesting aanrig.”

Hy kan egter ook red. Ek herhaal: Hy kan egter ook red. God, die God van liefde verander die lot van mense. Dit is die belofte wat Hy vir die volk van Israel gehad het en dit is die belofte wat Hy ook het vir jou.

Hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het gaan hoe genaamd nie oor die wek van skuldgevoelens nie. Al is dit al wat jy vanoggend mag hoor, is dit dit: skuldgevoelens kom nie van die Here af nie, maar die bevryding daarvan wel.

Hoe lyk ander mense se opinie oor jou? Hoe lyk jou opinie oor jouself?

God se opinie oor mense verander nooit. God se opinie oor jou verander nooit. Mag jy vry word van jou eie juk. Mag jy help om ander se juk ligter te maak.

Luister na die lied van Amanda Strydom: “Pelgtimsgebed”

Pelgrims is altyd oppad na ‘n plek wat heilig is. Heilig is daar waar God teenwoordig is. Mag ons voortdurend soekend wees na U boarding-huis.

****

Jy word vrygemaak van sonde, jou opinie oor jouself, skuldgevoelens en jou ballingskap. Mense se lot word deur God verander. Ju lot word deur God verander.

“Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep en Hy sal se: Hier is Ek!”

Waarheen is ek oppad? Waar kom ek vandaan? Waarmee is ek besig? As jy wonder wie jy is, is dit belangrik om te hoor wie s’n jy is.

“As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.”

Amen