19 Maart 2017

in Preke
2017-03-21

Leraar: Ds. Deon Louw

Skrif: Markus 8:31-38

Datum: 19 Maart 2017

Inleiding

“Die eerste spoorlyn vir stoomaangedrewe lokomotiewe was ‘n lyn van 3,2 km in KwaZulu-Natal wat die dorp Durban met die hawe verbind het en wat op 26 Junie 1860 in gebruik geneem is.[2] Kaapstad het reeds in 1859 ‘n 72 km lyn begin bou wat die stad met Wellington sou verbind. Vertragings het egter meegebring dat die eerste deel van die lyn tot by Eersterivier eers op 13 Februarie 1862 geopen kon word. Transvaal en Oranje-Vrijstaat het eers later spoorlyne begin bou, maar die verskillende spoorweë is in 1898 met mekaar verbind en het ‘n nasionale spoornetwerk gevorm.”

“Die Klas 25 is ‘n tipe stoomlokomotief wat deur die Suid-Afrikaanse Spoorweë gebruik is. Hierdie lokomotiewe is ontwerp om die Klas 23-lokomotiewe op die Touwsrivier – De Aar hooflyn te vervang. Hierdie hooflyn is 550 km (345 myl) lank deur die Karoo en het destyds ‘n groot waterbehoefte vir stoomtreine gehad – water wat gedurende die winter skaars kon raak. Die Klas 25 is ontwerp met ‘n kondenseerder wat tot 60% water kon bespaar. Hierdie klas is toegerus met Walschaerts klepratwerk”

Wys foto van trein

Skriflesing

Markus 8:31-38

Woordverkondiging

Een van die grootste vrae wat jy al as gelowige seker al gevra het is: wat is die wil van God? In hierdie geddeelte is Markus eintlik besig om dit duidelik te maak oor hoe belangrik hierdie onderskeid is om te maak.

In hierdie verhaal gebeur daar twee dinge. Jesus kondig sy eie lyding aan en tweedens word die prys van dissipelskap ook aangekondig. Wie staan in die middel van hierdie gebeurtenis? Ons geliefde broer Petrus.

Maar dalk is dit goed, want dalk kan jy met Petrus assosieer? In hierdie gedeeelte is die bal al aan die rol vir Jesus se beplande dood.

As jy vanoggend in Petrus se skoene kon wees, hoe sou jou reaksie gewees het as jy hierdie aankondiging moes aanhoor? Petrus word deur Markus uitgebeeld as die een wat die wil van die mense verteenwoordig.

Eintlik is hierdie reaksie van Petrus “normaal.” Jesus is die een saam met wie hulle eet, werk en leef. Ons kan nie dat iets met Hom gebeur nie. Daarmee saam word die Messias-bergrip ook verkeerd verstaan.

Jesus, die Messias is hier om die volk van God te verlos. Die afwagting is daar vir ‘n politieke oorwinning. Die een wat die Romeinse Ryk se politieke landskap gaan verander en bevryding bring vir die volk.

Maar die begrip van Petrus ten opsigte van die redding is baie kortsigtig. God se plan hou soveel meer in. Dit is eintlik ‘n klein bietjie intimiderend om te sien dat Jesus in hierdie gedeelte baie ernstig en op die man af my Sy dissipels gesels. Wat is hier aan die gebeur?

Soms is die wil van God en die wil van die mens instryd met mekaar. Petrus kyk net vas aan die lyding wat op Jesus sou wag. Min het hy geweet dat hierdie eerste aankondiging van Jesus se dood die aanloop aankondig vir die wereld se redding.

Geloof is om te weet God het ‘n beter plan as ek. Dit bring ons by die tweede gedeelte van hierdie aankondiging. Dit kom daarop neer dat dissipelskap soms my iets kan kos. Wanneer Jesus hierdie aankondiging maak is dit baie duidelik dat daar gevolge is om Jesus se dissipel te wees.

God se wil is in hierdie gedeelte die teenoorgestelde as die wil van mense. “Navolging van Jesus vra om die self te verloen, die kruis op te neem en Jesus te volg (tot die bereidheid om te sterf)” Wat is di twat ek dalk van myself of in myself moet verloen om by die wil van God uit te kom? Lyding verander soms in die heerlikheid.

Lied 528:1-3 “Leer my u wil Heer”

Wat gaan my dissipelskap my kos? Wat is die kruis wat ek moet opneem – hoe moeilik dit maak wees, om die wil van God te laat geskied? Is daar gewoontes wat ek moet afleer, is daar ‘verslawings wat ek moet aanspreek, gesinstyd, moeite met my huwelik, finansies ens. Wat gaan ons as gemeente doen om die wil van God te laat geskied? Bly toegewyd, bly bid, leef in afhanklikheid, leef in dankbaarheid, wees  sensitief vir die stem van die Here, meld aan.

Geloof is om te weet God het ‘n beter plan as ek. Die wil van God werk soos ‘n treinspoor. Die kans dat die twee spore bymekaar uit gaan kom is baie skraal. Maar die belangrikste van dit alles is dat hierdie twee spore parallel bly met mekaar. Kom ons hou ons oe op die wil van God.