Jesus se intog in Jerusalem – die pad na bevryding …

in Preke
2017-04-10

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 9 April 2017

Skrif: Markus 11:1-11 en 27-33

Vanoggend het ons die voorreg om in die stof strate van die ou Jerusalem te stap. Ruik die stof en voel dit aan jou lyf. Luister na die gedruis van die skare rondom jou. Hoe moet ons na hierdie gebeurtenis kyk. Wat beteken tog vandag vir my?

 Woordverkondiging

Wie is Jesus? In hierdie verhaal is die bediening van Jesus besig om tot ‘n einde te kom. Hy het hier op aarde die hart van God aan mense bekend gemaak. Hy is die gesig van God vir die wat dit nodig gehad het om God te sien. Markus is ook baie duidelik daaroor om Jesus te beskryf as die Seun van God.

Jesus het oorgebly in Bittanie voordat Hy Jerusalem bunne gegaan het. Hoekom is Hy oppad na Jerusalem? Dit is die voorbereidings vir die groot Pasgafees en al wat ‘n Jood is kom by Jerusalem bymekaar. Min het hulle geweet dat hierdie gebeurtenis ‘n tweede betekenis kan he.

Jesus is eintlik besig met ‘n dekonstruksie. Die tweede gebeurtenis van hierdie verhaal is die dekonstruksie van hoe mense oor God gedink het. John Caputo skryf in sy boek ‘What would Jesus deconstruct?’ “…I describe deconstruction as hermeneutics of the kingdom of God.”

Met watter dekonstruksie is Jesus hier besig? Dan moet jy vra, maar hoe het hierdie mense in Jerusalem se Messias-verwagting gelyk? Die verwagting is dat hierdie man ‘n politieke hervormer gaan wees. Hy sal sy plek op die troon van Dawid inneem.

****

Voor hierdie groot gebeurtenis plaasvind, gee Jesus aan Sy dissipels die opdrag om ‘n donkie te gaan haal. Met hierdie donkie gaan Hy Jerusalem triomfanklik binne gaan. Met Jesus se aankoms in Jerusalem binne met ‘n donkie word Jesus vereer en besing.

‘n Heerser van hierdie wereld sou na verwagting met ‘n triomfanklike dier die stad binne gekom het, byvoorbeeld ‘n perd. Met watter dekonstruksie is Jesus hier besig? Jesus kom die stad binne met ‘n donkie, ‘n pakdier. Hierdie is ‘n ander soort

Jesus wee twat op Hom wag en hoe die verhaal gaan uitspeel. Koninklike intog van ‘n ander aard. Hoe reageer die mense langs die pad op hierdie intog? Mense gooi hulle klere en groen take voor Hom neer. Eer Hom as koning.

Hierdie intog is dalk koninklik en triomfanklik ontvang, maar om net biinne ‘n paar dae om te skakel na die groot lydenstyd. Hierdie Heerser het die pad deur Jerusalem gestap te voorbereiding van Sy lyding, Sy kruisverhaal, sodat ek die lewe kan he.

Wat is daar in jou lewe wat die Here kan dekonstruksueer? Waaroor moet ek anders begin dink? Veral in hierdie tyd van die jaar? Wat beteken hierdie lydensweek vir my? Wanneer ons bymekaar is en hierdie gebeurtenis herdenk word ons opnuut weer daaraan herinner- dit is volbring en nie deur geweld nie, maar deur lyding.

Wanneer ons daar in Jerusalem sou wees is die waarskynlikheid daar dat ons nie besef het wie is die Een wat ons so aan bid en vereer het nie. Vanoggend het jy en ek die voorreg om te weer dat hierdie intog die pad tot bevryding was vir jou en vir my.

Ons kan vanoggend hier staan met palmtakke in ons hande en Sy lof besign en Hom vereer, omdat Hy Donderdag die Nagmaal ingestel het, omdat Hy Vrydag Sy lewe vir my geoffer het en omdat Hy vir my die graf oorwin het.

Die intog na Jerusalem met die eenvoudige man op die donkie is toe al die tyd die voorbereidingstyd van my bevryding. Ek moet dit leef!