Opstandingssondag

in Preke
2017-04-24

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 16 April 2016

Skrif: Matteus 28:1-7

Wat het die oggend van die opstanding gebeur? Wat is dit wat die vroue by die graf beleef het? Wat beteken dit vir my en jou vandag? Hoekom herdenk ons hierdie gebeurtenis?

Met Goeie Vrydag is daar die laaste bietjie hoop wat oor was uitgedoof toe Jesus Sy laaste asem uitgeblaas het. Stilsaterdag, die dag van die graf, is dit so stil, doodstil. Dan hierdie verrassende gebeurtenis van die opstanding.

Die graf is leeg. Waarom soek julle Hom hier? Het iemand Hom gesien opstaan? Waar is die bewys daarvan? Die bewys van die opstanding is met die verskyning van Jesus die mense die naaste aan Hom. Die vroue getuig daarvan – hulle het Jesus se voete vasgegryp. Die Joodse verwagting is dat die dooies sal opstaan uit die dood in die laaste dae. Dit is vir hulle belangrik om ‘n teken te ontvang as bewys. Dit is ‘n verhaal vol misterie, maar daar is die lee graf! En die getuienis van die wat Hom gesien het.

Hierdie gebeurtenis word ‘n bron van inspirasie vir die dissipels, omdat Jesus Sy gemeenskap met hulle herstel. Die laaste keer wat hulle bymekaar was is in Getsemane. Tweedens ook die hele skepping. Waarom? Die dood is oorwin, die straf is gedra, profesie en beloftes is vervul.

Hierdie gebeurtenis is ‘n goddelike gebeurtenis! God gryp in, omdat Hy ons liefhet. Daarom word die opstanding deur God bewerkstellig. Hy word die Gewer van die lewe en die ewige lewe. “Ek is die opstanding en die lewe.’

Die implikasie van hierdie gebeure is dat daar ‘n geloofsgemeenskap ontstaan as gevolg van hierdie misterie. Buiten dat hierdie gebeure ‘n misterie is, is die eerste getuies hiervan die getuienis van die vroue. Die ironie hiervan is dat daar nie op hierdie getuienis van die vroue normaalweg ag op geslaan word nie – maar tog word dit die getuienis wat die wereld verander.

Wat van die wagte se getuienis? Wat sal die wagte nou hieroor kan vertel? Is die liggaam gesteel? As dit die geval sal wees, maak hulle hulself skuldig daaraan dat hulle nie hulle werk gedoen het nie.


“Gelukkig is hulle wat nie sien nie, maar tog tot geloof kom.”


Ek is en wil daarvan deel wees, daarom bely ek dit vanoggend. Omdat my Here Sy lewe vir my gegee het en die dood oorwin het, word ek ingesluit by die liggaam van Christus. Ek het deel in die verbond van God. Die opstanding is God se weer begin met mense. Die voorreg dat God se genade ook vir my genoeg is. Hy breek af dit wat tussen my en Hom skeiding kon bring.

“As daar ooit ‘n dekonstruksie plaasgevind het, was dit met die opstanding van Jesus. God is eenvoudig nie die God van die status quo nie.”

“Die opstandingsgeloof behels die glo in, die vind van en die ontdekking van die nuut-beginnende krag van God. Die implikasie van hierdie geloof is ‘n ongekende blydskap en hoop.”

“Opstandingsgeloof se: Jesus is nie vasgevang nie. Verwag Hom. Hy loop los rond!”

Galelia, die plek waar Jesus Sy bediening gedoen het word die plek waar die opgestane Here weer ontmoet. Die kringlooop word voltooi.

Die vraag is of ons dit toelaat dat die lewende en opgestane Here on lewe binnetree? Dan beleef ek die vryheid wat Hy vir my gee en die krag wat in my leef, omdat die opgestane Heer ook in my opgestaan het!