Herskep my teleurstelling, o Here!

in Preke
2017-04-24

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 23 April 2017

Skrif: Lukas 24:1-35

Inleiding

Dink vir ‘n oomblik aan groot teleurstellings wat jy al in jou lewe beleef het. Hoe het die gevoel in jou hart gevoel? Het die moedeloosheid jou oorval? Hoe voel jy dalk wat gebeur oor die dinge wat gebeur in ons land; die politiek, die ekonomie, die verhoudings tussen landsburgers, jou werksplek ens. ens. Kort na die gebeure tydens die Pasgafees in Jerusalem is daar iemand gewees wat ‘n soortgelyke gevoel beleef het.

Woordverkondiging

Wie is die Emmausgangers? Een van hulle word Kleopas genoem. Die ander persoon is na alle waarskynlikheid Kleopas se vrou. Hoe sou hierdie verhaal uitspeel as jy een van die gangers kon wees? Hoe sou die gemoed gewees het wat in jou hart sou leef?

Daar is ‘n teleurstelling in die harte van die twee Emmausgangers. Daar is die hoop gewees van die bevryding wat sou kom. Die politiek wat sou verander. Die volk van God sou weer die dae gehad het soos dit was in die tyd van Dawid.

Maar nou? Maar nou is die Paasfees is verby en almal is weer oppad terug huistoe. . Hierdie reis van Jerusalem af na Emmaus is omtrent 60 stadia. Met ander woorde 192m x 60. Dit gee 11,520km. Daar word ‘n volle dag gereis aan hierdie afstand.

Voor die fees het daar traumatise dinge gebeur. Die Een wat Homself Christus noem is gekruisig. Die teleurstelling in hulle harte is groot. Die redding van Israel is daarmeeheen!

Min besef die twee Emmausgangers God het reeds die finale offer gegee. Die prys is betaal en oorwinning is behaal. Hulle het dit vir die grootste deel van die verhaal nie besef nie. Die graf is leeg!

Wat die geval hier kan wees is dat die getuienis van die vroue is nie genoeg nie. Soos ons verlede week vir mekaar gese het is daar nie noodwendig ag geslaan op die getuienis van ‘n vrou nie.

.Die vreemde ding wat gebeur terwyl hulle op die pad huis toe is, is dat hulle Hom nie herken nie. Hulle behoort Hom te ken. Hulle het ‘n gebrekkige in begrip oor wie die man is met wie hulle gesels en wie Hy regtig is. ‘n Verdere gebrek in begrip is oor Christus se lyding en verheerliking – die andersheid van God se koninkryk en hoe dit werk.

Dan gebeur daar hierdie ongelooflike gesprek wat Jesus met hulle het. Hierdie gesprek of gekuier langs die pad duur ‘n volle dag.Die dag is verby en Jesus word genooi om oor te bly. Jesus se ontmoeting het begin as vreemdeling en teen die einde van die dag word Hy beskou as vriend.

Kleopas en sy vrou het ongeloof. Die interessante is dat hulle oe verhinder is om te sien. Die hoogtepunt van die verhaal is wanneer die brood gebreek word en hulle besef wie is die vreemdeling by hulle. Aan die etenstafel vind daar ‘n openbaring van Jesus se identiteit plaas.

Jesus vier Sy oorwinning saam met die eenvoudiges met ‘n eenvoudige stukkie brood. Die Emmausgangers word deel gemaak van die opstandingsfees, ongeag hulle reaksie op die ontmoeting van die opgestane Here. Weet jy wat is die beste van alles? Ek en jy word deel gemaak van die opstandingsfees, ongeag ons reaksie op die ontmoeting van die opgestane Here.

‘n Eenvoudige stukkie brood. Mag dit wee swat vanoggend in jou gees gebeur.

Lied 253:1 en 2 “U het die brood gebreek”

Hulle lewe verander. Jesus se openbaring verander die ongeloof van Kleopas en sy vrou na geloof. Die groot teleurstelling word ‘n geleentheid. Hulle maak die belydenis dat hulle harte warm geword het toe Hy met hulle gepraat het. Mag jou lewe verander. Mag Jesus se openbaring die ongeloof en teleurstelling in my hart ook verander na geloof en ‘n geleentheid.

Hulle maak die belydenis dat hulle harte warm geword het toe Hy met hulle gepraat het. Die Emmausgangers gaan weer met dieselfde pad terug Jerusalem toe met ‘n getuienis wat gehoor moet word: Hy het opgestaan. Nuut word hulle weggestuur

Mag die lewensbrood vir jou ook gebreek word. Mag jy die belydenis maak dat jou hart ook warm word wanneer Hy met jou praat. Wanneer jy vanoggend hierdie kerkgebou verlaat gaan weer met dieselfde pad terug na jou eie lewe toe. Mag dit wees met ‘n getuienis wat gehoor moet word: Hy het opgestaan. Nuut word word jy weggestuur

“Opstandingsgeloof se: Jesus is nie vasgevang nie. Verwag Hom. Hy loop los rond!”