Om Jesus se opstanding te hoor en te doen

in Preke
2017-05-08

Leraar: Dr. Jerry Fourie

datum: 7 Mei 2017

Skrif: Matt 13:10-17

Om Jesus se opstanding te hoor en te doen …! Jesus sê dat sy dissipels bevoorreg is om dié dinge te sien en te hoor. Maar enige mens wat kan sien en hoor, is bevoorreg. Christene sien en hoor, maar anders en meér as ongelowiges – hulle hoor God se stem in die wind, hulle sien sy hand in die wolkpatrone en skoonheid van die natuur. Hulle hoor God in sy Woord! Polis van R1miljoen uitbetaal. Belê vir jaar. Kry in die hele jaar 0,5%. Kon R80 000, maar tevrede met R5000. Moenie afgestomp raak soos die dissipels wat later nie meer besef het hoe bevoorreg hulle was om Jesus by hulle te hê nie.

Hoor!! Gebruik ons sintuie om die werk van God raak te sien en na sy stem te luister, nie net in die natuur rondom jou nie, maar ook in die wêreld. Ook hier ‘kyk’ en ‘luister’ Christene anders as mense wat nie ken nie. Ongelowiges sal na die wêreldgebeure of toestande in die land kyk en verward en bekommerd raak. God se kinders kyk na dieselfde dinge, hulle bly rustig. Hulle weét dat Hy, ondanks alles, steeds in beheer sal bly. Hulle sal op Hom vertrou ten spyte van negatiewe omstandighede. Moenie tevrede wees om langer net met jou fisieke oë te sien en net met jou natuurlike ore te hoor nie. Kom ons gebruik ons sintuie om raak te sien, te hoor wat God besig is om doen

Wat sê die Here Jesus sê vir … ? die dissipels en Jode: God se Seun kom na die wêreld. Nou het Hy gekom. En nou: Julle hoor dit sonder om dit te hoor! Hier staan Hy. Dieselfde gebeur eintlik ook maar met ons! Ons hoor en hoor nie. Doop: Sigbaar, hoorbaar, voelbaar teken van die opstanding van Jesus uit die dood: vergifnis, versoening, ewige lewe. Verander dit iets in my en aan my? Opstanding: Transforming power! Suurdeeg. Die krag om meel totaal te verander. Droë smaaklose, tot heerlikste vars brood!!

Wat hoor ons van Jesus se opstanding? Die opstanding verander individue. Verander die lewe van die sosiale gemeenskap: Mense begin omgee en gee!! Verander lewe van siek en swak. Verander lewe van seniors/bejaardes. Verander lewe van kind: Hilarion: Seun laat leef. Dogter: Laat sterf. Kragtige verandering!! Hier kan die kleinste kind deel in God se koninkryk. God sluit verbond met kind, want Christus het die dood oorwin. Die HG bring kragtig nuwe lewe. Die krag van Christus se opstanding! As ons hoor!! Nuwe krag vanuit Christus wat die wêreld omkeer! Dikwels daar waar ons nie kan sien nie! Hier binne … beginnende by my ore!! Hand 17:6 Dit is die mense wat die wêreld in beroering bring!! Kragdadige werk in ons!! Ore: Die klank kom by ons ore in, beweeg tot teen die oordrom, dra die boodskap oor en niks verander in ons lewens nie!! Die grond bly baar, ons dra nie vrugte nie en ons word eintlik ‘n mislukking. Ons reageer nie op hierdie kosbare woord wat ons haarfyn beskryf hoe Jesus die dood oorwin en vir ons nuwe lewe skep nie. Altyd en vir altyd in God se Teenwoordigheid. Die gevoel hoe meer ons mense bemoedig om nader te beweeg, in God se Teenwoordigheid, hoe verder beweeg hulle van God se Teenwoordigheid af.

Hierdie doop water, roep in herinnering Jesus se werk en moet iets in ons laat gebeur soos ondergrondse rivier wat stil vloei, (krag van Jesus se opstanding) dan skielik bokant die grond uitbars, alles saamsleep in sy pad, maar ook die aarde natmaak (vrug van Jesus se opstanding)  sodat alles wat kan groei, uit die nate bars! Hoor ek? Ek glo so want Jesus het opgestaan uit die dood!!