My tye is in u hand

in Preke
2017-07-16

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Datum: 2 Julie 2017

Skrif: Psalm 31:16

My tye is in u hand. My tye en U is my God! Van tyd kan mens baie dinge sê. Tyd heel wonde en laat ‘n mens vergeet. Tyd vlieg verby en namate jy ouer word, lyk dit of tyd al hoe vinniger vlieg. Jy kan tyd nie terugkry nie, want wat verby is, is verby. Jy kan jou tyd verspeel.. of jy kan so besig wees dat jy nie agterkom dat die tyd verbygegaan het nie. In u hand … : Dis of mens in jou verbeelding ‘n groot hand sien, of liewer twee hande saam gehou sodat dit ‘n bakkie vorm, met alles, ook my hele aardse program daarin. Daardie hande is beskermend, onderhoudend, koesterend, salwend, ewig, sterk en veilig. Wat ookal met my gebeur, gebeur binne die beskermende sfeer van daardie goddelike hande. Dis natuurlik ‘n baie menslike beeld wat Dawid vir God gebruik, maar dit druk die gevoel van God en sy totale heerskappy en liefde uit. Dis tog Hy wat gesê het: Daarmee kan ek, mens, my vereenselwig. – met oorgawe en berusting. U hande … ‘n lewende gemeenskap met God wat die seer van mense en omstandighede aanrig versag. Hy plaas sy totale bestemming in God se hande!

Tyd om te bou … : Die prediker het ‘n halwe hoofstuk geskryf oor die gedagte dat alles ‘n bepaalde tyd het. Tyd om te lag en tyd om te huil, tyd om te plant en tyd om uit te roei, om te lewe en om te sterwe, om lief te hê en om te verlaat. Longfellow: Beroemde mense se lewens herinner ons dat ons ons lewens tot groot hoogtes kan voer, en wanneer ons vertrek van hier, kan ons voetspore in die sand van tyd laat! Ons hoop ons kan ‘n voetspoor in die sand van tyd agterlaat, dalk vir iemand om te volg. Totius het gesê dat wanneer hy gaan, hy die voetspoortjies van sy heengegane kinders voor hom sal sien om hom huis toe te lei. (1920 2 kinders aan dood afgestaan. Skryf sy beste digbundels: Passieblomme) Dis alles mooi beelde, maar Dawid s’n is die mooiste! My tye is in U hand!.

My tye in Gods hande!. As ek bely dat my tye in God se hand is, sê ek nie daarmee net dat die hele span van my lewe deur Hom afgemeet is, en dat ek elke oomblik onder sy wakende oog en liefdevolle sorg lewe nie. Ek bely ook daarmee dat my lewe God s’n is. My tye, my lewe, my kom en gaan en oorbly, is nie my eie nie. Ek kan nie maar net my lewe lei soos ék wil nie, want my tye is nie my eie nie. Dis in God se hand. Hý beskik. Hý besluit. Hý reël my lewe, my tye. Dit is wat Jesus aan die kruis bely het toe Hy gebid het, dat Hy sy lewe in die Vader se hande oorgee. Die vorige aand, in Getsemane, het Hy dit óók gebid: “Nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.” En juis daarom, omdat Hy ons met sy bloed daar aan die kruis losgekoop het uit die kloue van Satan en sonde en die noodlot, kon Hy ons verseker dat niemand ons uit sy hand kan ruk nie (Joh 10:28). Ons name in sy handpalms ingegraveer! Jesus se hande: Aanraak, vrede, genees, liefde!