U is my lewe, U sorg vir my

in Preke
2017-07-16

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Datum: 9 Julie 2017

Skrif: Psalm 16:5,6

Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ‘n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek het gedink aan my ouerhuis, jare tevore toe ek ‘n kind was, veilig en versorg. Alles uit hul hand!! Ek dank die Here dat ek by Hom kon leef, soos om by my ouers te leef. Hy is my lewe en so sorg Hy vir my. Ek het Hom uit die hand van my ouers leer ken. Hy is my ouers se kosbaarste Kennis, hul grootste Ewige Here, hulle Helper, hul Geloof. Ek het besef hoeveel ek uit God se hand ontvang. En op so baie terreine van my lewe! Ek prys sy Naam! Dawid weet dat toe hy die Here as erfenis gekry het, hy ook sekere verantwoordelikhede gekry het. Enige erfenis moet met sorg hanteer word, veral as ek dink aan die pragtige deel wat vir my afgemeet is. (Meetsnoere het in lieflike plekke geval). Dit het Dawid dikwels ontgaan, en dan het hy in die modder getrap. Die Here ons lewe, behalwe dat ons so maklik by die Here verby lewe!

Uitdrukking, “Here U is my lewe, U sorg vir my (Die Here is die deel van my erfenis en van my beker OAV)( DV Here my erfdeel, my beker, U bepaal my lot). Beker van gemeenskap, ou tradisie waar die beker by gemeenskaplike maal omgestuur is, het gesinspeel op God se genade en redding. (Jer 25:15 wys op God se beker van toorn). Die bestemming van die aanbidder is vir altyd aan God verbonde! God speel altyd die hoofrol in my lewe! Babas wat ons doop, mammas hul in die hand neem: Mamma my lewe

Ek ontvang… Die Here is by my! Die lyn word nou verder getrek en wys dat ook my aardse besittings, die materiële in my lewe hou direk verband met God wat my laat deel in diesulke voorregte. Die psalmdigter ontvang hierdie as gawes vir God wat sy aardse erfenis verryk. Waar kry die psalm digter hierdie kennis? Direk van God!! By die Here soek ek skuiling. Of ek besig is of ek slaap, Hy is by my; of ek voorspoed beleef en of ek bedreig word; of ek leef en of ek sterf, die Here is by my. Met ‘n lewe uit God se hand kom ek alle hindernisse te bowe en oorbrug ek alle klowe; wat Hy gee is mooi. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by God. By Hom is daar oorvloedige blydskap. Ek behoort aan die Here. Uit Hom leef ek, in Hom juig ek. By Hom is ek veilig. In Hom het ek die volheid en geluk.

Alles van God af …!! Die skrywer weet van allerlei versoekings en steurnisse wat sy lewe ontwrig (vers 3-4), die dood wat onvermydelik op ons afkom (v10), maar weier dat dit sy geloof in God se goedheid sal laat wankel. Hy gryp na God se troue sorg en nabyheid (v5) ervaar. Hy kyk na alles om hom wat hy het weet: Alles kom van God af. ‘n Pragtige deel wat vir hom uitgemeet is. V6: Ook wanneer die nag kom, die uitsig slegter raak, die kanse op struikeling en val groter, dink hy gedurig aan God, hou hy God voor oë (v7,8), gaan soek hy skuiling en troos by God (v1) – met die vertroue dat as God by hom is, sal niks hom kan onderkry nie. Wanneer skaduwees van terugslae en die dood oor hom val, bly hy positief, hou hy sy ore en oë oop vir dit wat God hom leer (vers 7 en 11). God is vir hom die geheim van egte lewe (v 5), die bron van oorvloedige blydskap (v11). Hoe langer ‘n mens na die digter van Ps16 luister, hoe meer besef jy: Sy geloof is ‘n beproefde, gelouterde geloof. Dit is ‘n vertroue wat aan hom geskenk is, waaraan hy met oorgawe, hardnekkig elke dag vashou/werk. Ek glo in God! O Here, vergewe ons ons kleingeloof. Gee ons vandag weer daardie taai geloof wat aan u goedheid bly vashou en weier om negatief te word. God gee ons selfs sy Seun …. tot die ewige lewe!