Wie mag die berg van die Here opgaan?

in Preke
2017-07-31

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Skrif: Psalm 24

Wie mag die berg van die Here opgaan? Presies waarna verwys hierdie opmerking? Wel dis beslis nie ons wat op die berg van die Here mag klim nie. Ons is vuil van hande en onsuiwer van hart, ons verknog ons siel aan nietigheid en ons misbruik die Naam van die Here. Ps 24 is waarskynlik 2 psalms wat saamgevoeg is vir 2 kore, een wat roep en een wat antwoord. Waarskynlik was die eerste tempelkoor buite en die 2de binne in die heiligdom. Dis die lied vir die fees, maar die digter voel homself onwaardig om nader te kom na die heiligdom. Daarmee voel ek eens.

Die psalm maak iets wakker in ons. Daar ontstaan die sterke vreugdevolle vertroue omdat die getroue gelowige toegelaat word om in te beweeg in gemeenskap met die Allerheiligste, kragtige God! Om aan hierdie God te mag raak! Om deel te neem aan die seën en redding wat daardie God bied, om die kosbare lewe uit God se hand te ontvang. Daarom kan die groot dinge wat God in ons lewens laat gebeur, nie oortref  word deur die dinge wat die wêreld ons bied nie! Hierdie God se Teenwoordigheid word sigbaar in die kragvolle werking en inspirasie van die Heilige Gees. Ons smag na saamwees met die heilige God en is daarom onvoorwaardelik gehoorsaam deur ons respek en eerbied vir God. Martin Luther: Ons vrees God, ons het God lief!!  Tog mag ons nie toelaat dat God se liefde ten koste van sy heiligheid gesien word nie. Jes 1:12  As julle julle hande in gebed uitstrek, sal Ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal Ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek. Was julle, reinig julle. Moenie voor My verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad doen. Ek moenie die heilige omgewing besoedel met my doen en late nie. Heiligheid tov my hande geskied deur heiligheid in my hart en binneste.

Ons Here Jesus het dit gedoen Hy het langs ons kom staan en Hom met ons vereenselwig. Waar die hoëpriester net een maal per jaar dit seremonieel in die allerheiligste namens die biddende volk kon waag, het Jesus voor die godsdienstige en wetlike owerheid van sy tyd gestaan. Hy het die “heilige berg” vir ons beklim, met die kruis. En Hy die Heilige is daar neergeslaan oor ons sonde! op die berg van die Here om weer nuut te lewe!! Nou klou ons aan Hom vas, God se Seun wat rein van hart en deurboor van hande is. Hy dra ons teen die heuwel uit teen die kranse en skanse van die heilige berg. Hy is die erekoning van ons lewe, God se Seun en ons Verlosser, sterk en geweldig! Waarom wil ek die berg opgaan? Is dit die eerste en grootste prioriteit in my lewe om in God se heilige Teenwoordigheid te kom dat ek in my woorde, dade, denke en gebede God so wil eerbiedig dat sy heiligheid bo alles uitstaan. Ek kom kerk toe met die hoogste doel om God te eer en prys en aanbid dat ander iets van God se heiligheid in my koms en optrede sal ervaar. Dan word my koms in sy Teenwoordigheid ‘n stuk erediens!! God se heiligheid gelykstaande aan die son. Dis fantasties om te leef vanuit die son se energie maar die son is so kragtig en gevaarlik as ek te naby kom. Sterflike wese in Gods heilige Teenwoordigheid. Moses by die brandende doringbos: Trek uit jou skoene jy is op heilige grond. Hoe oorweldigend is God in heiligheid. Tog? Tannie/ Victoria

Wie kan inderdaad op die berg van die Here klim? Moses? Hy is net enkele male uit genade toegelaat. Johannes van die Kruis: O God, heilig bo alles wat heilig is, heilig bo alles wat ons in ons grootste drome noem, heilig bo alles wat ons ooit al belewe het van U, te heilig in u wese: Hoe kan iemand ooit in die hemel en op die aarde in u Teenwoordigheid staan? Hoe, op watter manier kan ek hoegenaamd aan U dink? Maar kan U dalk hier waar ek is, langs my kom staan