Psalm 23

in Preke
2017-07-31

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Skrif: Psalm 23

Ps 23:1-6 Feespsalm, troospsalm, lewe, dood, vreugde, hartseer, voorspoed, teenspoed, Geloofsbelydenis van iemand wat die Here ken van sy jeug af! Wie ken ‘n herder/skaapwagter, wie het al self skape opgepas? Wie wil dit vir ‘n beroep doen? Wie wil snags in die veld deurbring, bedags agter skape aanloop? Maar tog is ons opgewonde? Die Here is my herder! Sendeling en seuntjie in Indië.

Die Here is my Herder, ek kom niks kort nie. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. Met my in die Herder Here se hande is ek ‘n mens wat genoeg het. Die Here is alles. Die Here is my lewe! Omdat Dawid aan God genoeg het, en omdat God vir hom alles is, bied hierdie psalm troos op baie plekke en maniere. Gewoonlik in dae van donkerte en dood. Maar hierdie psalm is baie meer. Lied in die herfs, troos in my trane, ondersteuning, versterking in my broosheid! Daar lê dus in hierdie psalm ‘n waarheid dat ons hele lewe altyd by God veilig is. (Waar soek ons die klem? Die Here is my herder)

Waarhede: Let op: Ons lewe is altyd veilig by God. Die digter leef vreesloos omdat die Here sy Herder is, Hy bring my by waters waar daar vrede is/rus is, Hy lei my in die spore van ‘n lewe wat reg is met God, Hy is by my in die dal van donker dieptes, omdat Hy my ondersteun, troos en beskerm, sal ek nie vrees. Hy berei die tafel, Hy voorsien en sorg!

Ek vrees nie/nie bang vir gevaar. Beeld: skadukant in diep klowe waar reën vasdruk en dit baie langer nat bly. Plantegroei ruig, dikwels baie langer skadu, skemerte, roofdiere en rowers skuil hier. Lewens in gevaar, tog voel digter veilig. Waarom? Skokbestand teen hartseer en lyding? Nee gelowiges ervaar dit met net soveel intensiteit, dalk nog erger omdat hul die waarde van lewe besef. Rede?: God by ons. Hierdie Vader van ons Here Jesus Christus het vir ons deur diep donkerte gegaan aan die kruis via Getsemané. Sy lewe gegee in dal van doodskaduwee sodat ons kan weet sy Herder-naam is ook sy Immanuel Naam: God is met ons!

By geleentheid bekende akteur met pragtige voordrag vermoë. Te huis vir seniors. Aan einde enige versoeke. Ps 23. Pragtig met oorgawe. Handeklap. Meneer wil jy nie ook voordra. Trane rol! Verskil: Ek ken ps 23, Hy ken die Herder van ps 23.

Die goeie Herder lê sy lewe af … (Joh 10:11,12). Jesus plaas sy lewe op die spel wetend wat die volle implikasie gaan wees! Hy verwys na sy kruisdood waardeur Hy bevestig dat net Hy kan sterf sodat al sy skape kan leef!