Maak Leeg, sodat God kan volmaak!

in Preke
2017-08-27

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 13 Aug 2017

Skrif: Romeine 10:5-15 en Romeine 12:1

Inleiding

Dink vir ‘n oomblik aan die week wat verby is. Hoe het jou program gelyk? Hoe lyk jou program vir die week wat kom? Jy het dalk ‘n groot projek by die werk waaroor jy toesig hou en bestuur. Dan moet die kinder snog rondgery word na sport, redenaars of na ‘n maat se huis toe. Tussen deur is daar soveel dinge wat nog by die huis moet gebeur, kruideniersware moet nog gekoop word. O, ja en volgende week verjaar daardie skoonsuster van jou. Julle moet nog daarvoor RSVP en ‘n geskenk koop!

So baie dinge so min tyd! Die programme is vol en die lewe druk!

Skriflesing

Romeine 10:5-15 en Romeine 12:1

 Woordverkondiging

Paulus is bekend met die Ou Testament. Hy is ook deeglik bewus van die godsdienste van die dag wat verskillende wyses van verlossing verkondig. Wat maak dit anders om ‘n Christen te wees?

Dit is ‘n baie praktiese aard om verlossing te kry – deur geloof alleen! Dan dink ek sommer dadelik weer aan ons Reformasie-vieringe van hierdie jaar! Geloof alleen! Sola fidei!

Martin Luther het op ‘n stadium die vraag gevra:”Waar vind ek ‘n genadige God?” Die wonderlike voorreg wat ek en jy het as kinders van God is bloot die feit dat ons nie God se barmhartigheid en genade hoef te gaan soek nie.

Vir die Jode self het die oortuiging daarin gele dat wetsonderhouding my sal lei tot die verlossing of vryspraak of reinheid voor God. Vir die misteriegodsdienste het dit daaroor gegaan om iets te doen sodat ek kan poog om die teenwoordigheid van die gode te kan ervaar.

Waarmee is Paulus besig –  Hy is besig om die groot “MAAR” hier te beklemtoon. Ons  word nie gered of ervaar nie die barmhartigheid van God deur wat ons doen nie – dit wat ons gewoontlik so besig hou nie.

Vryspraak deur geloof en nie deur wetsonderhouding of dade nie. Ons programme en ons lewens is so vol gelaai. Waarom? Waarmee is ek so besig? Ten spite van dit alles voel ek soms steeds daar is iets wat kort. Voel ek steeds daar leef ‘n verlange in my wese. Dan kan ons vanoggend by Paulus aansluit:

Die barmhartigheid van God gryp in wanneer ek as mens ‘n beperking beleef.

Hierdie barmhartigheid laat my Sy rykdom erf. Hoe voel dit net nie om aan al die eise van die te te kan voldoen nie, terwyl daar soveel verwagtings na jou kan toe kom. Met dit alles het on snog nie eers by ons verantwoordelikheid teenoor die Kerk en my eie geestelike lewe gekom nie.

Die huis van die Here moet die plek wees waar ek kan ontspan en kan kom volmaak vir di twat vir my wag in die week wat kom. Dit is die plek waar ek kan kom asem skep na die afgelope week se hoe eise wat aan my gestel is.

Dikwels staan ons voor God as bedelaars met niks in ons hande nie. Soms oorwerk, emosioneel- en fisiesuitgeput en die lewe staan nie vir ‘n oomblik stil om vir jou te wag nie.

‘n Bedelaar ontmoet ‘n ou klasmaat en sien dadelik ‘n geleentheid om ietsie te bedel. Sonder om te skroom skryf die klasmaat ‘n tjek uit van ‘n duisend rand. Hy versoek die bedelaar om hierdie tjek te gebruik om sy lewe te verbeter. By die bank huiwer die bedelaar om in te gaan en die tjek te wissel, want sy klere is flenters en hy is vuil en hy stink.

Twee dae later loop die twee klasmaats mekaar weer raak. Die bedelaar erken da thy nie die tjek gaan wissel het nie, omdat sy klere flenters is en hy vuil is en hy stink. Die klasmaat se reaksie was: Jou klere reuk of toestand bepaal nie die waarde van die tjek nie, maar wel my hantekening! Net so werk God se barmhartigheid, ongeag wie en wat ons is.

Miskien het die tyd in jou lewe aangebreek om leeg te maak, sodat God vol kan maak.