Die wat vreugde vind in die woord van die Here….

in Preke
2017-08-27

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Datum: 20 Aug 2017

Sola Scriptura? Resultaat: Woordarmoede? Prof Piet Naudé: Laat ons by ons predikante begin: Lanklaas gehoor: Piet ek is moeg van Bybelstudie doen. Nee hulle kla hulle is moeg van vergaderings!! Hulle is moeg van allerhande shows en trends! Makro gemeentes spesialiseer! Predikante opgelei in Woord-bediening, maar hulle het bestuurders geword,  reël een vertoning na ander. Jan de Wet, Piet Smit, Soweto strykkwartet. Gespanne: opgelei in Woordbediening maar Woordverkondiging al hoe minder en die musiekbands al hoe groter en die gemeente al hoe meer bekommerd. Ek vra hom: Wanneer laas het jy tyd gehad om die Woord in kalmte en rustigheid te bekyk. Hy skrik! Piet sê vir hom: Onthou jy nog wat staan agter jou naam geskryf en wat jou roeping in die gemeente is? VDM                                                                                                                Verbi Divini Minister. Verbi= Woord, Divini= van God;  Minister=bedienaar. Jy is ‘n bedienaar van die Goddelike Woord. So spreek die Here is nie ‘n saak wat haastig op ‘n Saterdagaand uitgesorteer word nie! Dominee weg uit NG Kerk Hy het nie in sy gemeente tyd gehad om met God en sy Woord besig te wees nie. En nou? Kerk sit vol mense met oop Bybels, penne, potlode, hulle skryf, hulle dink oor God se Woord. Bybelhonger, soek na die insig, diepte in Gods Woord. Kerk wat groei: Besig met ernstige lering, diepe Skrifsin, respek vir gesag van Gods Woord. Resultaat nuwe liefde vir God se Woord, nuwe liefde vir God!! Nuwe energie om betrokke te wees by die koms van Gods koninkryk hier op aarde,     ons omgewing: God alles in almal. Sondag of 2 gelede aanddiens/aandgesprek besig met Belydenisskrifte en Sola Scriptura: Wil dit nie in kerk doen, van u gaan dit sleg hanteer!!

Woordlui: Ons tradisionele kerke raak Bybelarm. Ons is te veel besig met nonsens. Ons raak Woordlui omdat ons te veel (ongeleesde) dagstukkies koop, want dit het te veel moeite geword om die Bybel self te lees. Ek herinner u aan die woorde van 2Tim3: Apostel Paulus aan jong Timoteus: Maar jy, bly by wat jy geleer het en vas glo! Jy ken mos van kleins af die heilige Skrif! Dis nie dat mense teen die godsdiens draai nie, nee dis net dat mense so stilweg verdwyn in ongodsdienstigheid in. So stilweg begin die stof op my Bybel opgaar. Onthou die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde! Jong Timoteus, Jerry, hou jy net aan om die Woord te verkondig … solank as jy kan, want daar gaan ‘n tyd kom wanneer mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie, ‘n tyd wanneer mense die Woord nie meer gaan lees en gehoorsaam nie! Piet Naudé sê: As ‘n gelowige of die kerk Woordarm raak, ervaar hulle naderhand Bybelverlies en bereik die punt waar hul die vermoë verloor om God se Woord te lees! Gevaarlik, baie gevaarlik … want sonder die Woord, pad byster en die kerk gaan dood! Woord met bloed geskryf!!