Barmhartigheidsondag

in Preke
2017-09-13

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 27 Aug 2017

Skrif: Jakobus 1:17-27

Moenie dink nie. Doen net. Dit is die bekende uitdrukking wat gebruik word in die fliek en boek van Leon van N”!ierop, “Ballade vir ‘n enkeling”! Lindie Strydom het tydens haar besoek aan ons gemeente met die Damesoggend ‘n stelling gemaak. Sy het dit so duidelik gemaak dat ons teen soveel dinge is, van plaasmoorde, swak dienslewering tot die politiek en ekonomie van die land. Vertel vir ‘n oomblik die persoon langs jou waar teen is jy. Vertel vir hom of haar wat is di twat teen jou hele wese indruis.

Woordverkondiging
Jakobus is in hierdie gedeelte besig met ‘n baie ernstige saak. Dit is dat sy hoorders moet hoor of luister na wat h yonder hulle aandag bring, mar die belangrikste deel hiervan is dat hulle ook moet doen.

Dit is eintlik die goue reel vir ons as gelowiges wanneer ons met die evangelie gekonfronteer word in ons lewe. Woord moet by die daad gesit word!
Die lewe is so dikwels vol praat, kitsoplossongs en opinies. Mense wil gehoor word.

Jakobus reageer hierop om dit duidelik te maak as dit by jou geloofslewe kom is dit belangrik om geloof oor te sit in aksie. Leer om vir oomblikke in die lewe stil te word en te luister. Word stil en luister na waarmee God wil he jy jou moet besig hou.

Wat is dit wat jy moet doen? Dit is belangrik dat ek as gelowige verantwoordelikheid op my moet neem. God is vir ons goed. Hy is van nature goed en wil goed doen! Ons moet God se eerstelinge wees. Daar is soveel uitdagings in ons lewens. Daar is soveel waar teen ons is. Daar is soveel wat ons moedeloos laat

God is die onveranderlike en betroubare een. Hy is die Een in wie ons glo en op wie ons vertrou. Ons steek ons hande na Hom toe uit terwyl ons deur die beproewings gaan. Juis daarom kan ek as gelowige nie anders nie. Daarom mag ons as kerk nie anders nie. Daar moet ‘n morele transformasie plaasvind in ons eie harte. Dit is die implikasie van om nie net te hoor nie, maar ook te doen!

Die godsdiens wat ons beoefen se wesenlike is dat die belydenis ‘n belewenis word. Dit is die doen geloof. Verlede week het Dr. Jerry gesels oor die belangrike rol wat die Bybel, die Woord van God in ons lewe speel. Jakobus maak died verwysing daarna dat ons as gelowiges moet gehoorsaam wees aan die Woord van God.
“Belydenisse is die grondslag vir ons betrokkenheid in die [gemeente] gemeenskap en in die lewe van ander. Dade is daarom vrug en uitvloeisel van wat ons bely.”

Wat hoor ek by God? Wat moet ek doen? Dit wat ek glo maak saak en maak ‘n verskil as dit in gehoorsaamheid van God plaasvind en dit oorgaan tot aksie.
Hiermee raak Jakobus da nook besig met ‘n paar praktiese sake oor die gelowige se optrede. Die tong wat in toom gehou moet word, en dan die versorging van die swaarkry in die samelewing! Die impak wat God se word op my lewe het maak dat ek as gelowige nie net bely en hoor nie, maar eerder doen.

Die wereld rondom ons is ongemaklik en onvolmaak en vol swaarkry. Dit is vir ons niks nuuts nie. Dink aan die man by die verkeerslig voor die kerk, dink dalk vir ‘n oomblik aan jou eie omstandighede. Wat kan ek doe nom dit ‘n beter plek te maak?

Jakobus maak dit duidelik dat die goeie van God afkom. Hy wat God is gee ook aan Sy kinders die goeie gawes. Leer om naby aan God te wees! Waarom doen ek dit wat ek doen? Omdat ek ‘n vry mens is wat die seen van die Here ontvang en daarom reageer ek daarop – en raak betrokke!

Moenie dink nie. Doen net. Dit is die bekende uitdrukking wat gebruik word in die fliek en boek van Leon van Nierop, “Ballade vir ‘n enkeling”! Lindie Strydom het tydens haar besoek aan ons gemeente met die Damesoggend ‘n stelling gemaak. Sy het dit so duidelik gemaak dat ons teen soveel dinge is, van plaasmoorde, swak dienslewering tot die politiek en ekonomie van die land. Vroeer in die erediens het jy vir die persoon langs jou vertel waar teen jy is. Vertel nou vir hom of haar wat is dit wat jy glo of waarvoor jy staan. Wat is di twat jy bely wat sal kan oorgaan in aksie? Moenie net bely nie, maar DOEN!