Geloof Alleen

in Preke
2017-10-02

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Datum: 17 September 2017

Skrif: Romeine 1:17

Rom 1:17 Geloof alleen! Sola fidei. Hierdie vers het groot rol gespeel in die Reformasie. Die Evangelie, die hemelse goeie nuus: God spreek mense vry enkel en alleen omdat hulle glo!  Geloof sê: Die toekoms is niks onseker nie. Dit behoort aan God, dis vir my genoeg, want God verwag dit van my en God gee my die ewige lewe! Christelike geloof is ‘n hoop wat omgekeer is tot sekerheid! Ek weet verseker ek is saam met God!! Moffat noem 3 aspekte: Geloof is om teen die wêreld in aan God vas te hou! Geloof in God is nie ‘n maklike paadjie nie. Tog sê die gelowige: Ek ly eerder wanneer ek God bly kies as wat ek voorspoed beleef saam met die wêreld. 2. Geloof is waar God se Gees bo my eie sinne gereken word. My kop sê: jy moet die plesier van die oomblik najaag, die Gees sê daar wag baie meer grootsheid saam met God. 3. Geloof is die Christen se hoop op die toekoms bo die sondige hede! Die waarheid, God se waarheid, is groots en aan die einde sal God se waarheid bo alles standhou! Dit lyk of Pilatus Jesus Christus vernietig. Maar die nabye toekoms het gou Pilatus se vonnis omgekeer tot ‘n ewige heerlikheid. Fosdick sê iewers dat Nero Paulus veroordeel en sy sending gestuit het. Soos die jare egter aangegaan het, het die mensdom begin om hulle seuns Paulus te noem en hulle honde Nero!

Geloof is om vas te hou aan wat God ons bied en dit te sien as waarheid! Geloof bevestig  dat die Christelike godsdiens die waarheid is. Geloof is ‘n onvernietigbare hoop! Geloof=die onvernietigbare, onverganklike vasgryp aan God wat ons nie kan sien, God Wie se Seun Jesus Christus ons red!! Die mens staan in die regte verhouding met God, nie oor sy goeie werke, maar deur sy geloof en liefde van God. Geloof klou vas aan die waarheid dat JX ons inbring in die kosbare Teenwoordigheid van God. Doodse vrees maak plek vir ‘n ewigdurende liefde! Geloof is die vertroue op Gods genade alleen, die vertroue waardeur ons onsself volledig verlaat op Gods Woord, Gods beloftes, Gods genade. Geloof ‘n gawe, nie ‘n menslike prestasie nie! Nie God se veroordeling nie, nee sy geregtigheid wat Hy sondaars bied uit genade alleen, deur Christus se plaasvervangende offer. Die sondaar maak dit sy eie deur Godgegewe geloof! Die somtotaal, inhoud van hierdie brief: Om eie wysheid, eie geregtigheid, af te gooi, uit te pluk, te vernietig … want daar is redding deur geloof in Jesus Christus! Die EEN, ENIGSTE manier vir ons redding! Gered deur ‘n onberispelike geregtigheid wat direk vanuit die hemel deur Christus in ons ingestort word! Dit gebeur deur geloof!! Geregtigheid berus op geloof, geloof ‘n geskenk van God! Van begin tot einde is hierdie geregtigheid sola fidei … GELOOF ALLEEN!! God glo nie namens ons nie. Ek en jy moet steeds die genade aanvaar soos God dit aan ons openbaar. God gee die geloof en die krag om die geloof te beoefen. Augustinus se bekering