28 Dae Oppad met God

in Preke
2015-02-02

Leraar : Dr Jerry Fourie
Skriflesing : Hand 2:22-26
Datum : 1 Februarie 2015

Petrus se getuienis
Om te lewe in die ewig gebeurende beweging van die God van liefde met die liefde van God.

Die hele verandering in die kerk en die Ou Testamentiese geloof gebeur wanneer en omdat Jesus aarde toe gekom het. Jesus gaan met sy mense op ‘n nuwe reis. In sy elke dag se optrede het Jesus begin om die koninkryk van sy hemelse Vader met die mense te deel. Jesus kom omdat God se hart van liefde na die wêreld toe kom. Dis juis hierdie waarheid wat op elke denkbare manier in Jesus se lewe manifesteer. Dis hoe God se koninkryk gevestig word. Die mense van Jesus se tyd verstaan eintlik baie min van hierdie ewig gebeurende liefde. Selfs sy eie dissipels verstaan nie lekker die liefde-ding nie. Die Here Jesus se liefde hang nou saam met sy daar-wees. Selfs wanneer die storm op die see kom, is sy dissipels veilig in die boot. Jesus is daar. Met die koms van die Heilige Gees verander dinge vinnig en drasties. Die reis saam met God na Jesus se kruisdood het nuwe en ander intense dimensies. Kry julle die gevoel dat die kerk vandag Geesvervuld is en saam met God op reis is?
V22-24 dra ‘n kernboodskap van genade, ewig gebeurende liefde.

Ons word draers van dieselfde ewig gebeurende liefde van die 3-enige lewende God. Die drie aspekte wat die oog vang, is Jesus se liefde en die kragtige dade en wondertekens. Sy kruisdood en die spykers waarmee Hy vasgenael is en die opstanding uit die dood vorm die hoofinhoud van Petrus se toespraak. Presies wat beteken daardie gedagtes vir my en jou? Het dit ‘n rol gespeel in my en jou bekering? Is daar iets wat julle voel, vanuit julle eie bekering wat hierby gevoeg moet word? Indien dit dan so is, hoekom sukkel ons dikwels om die Evangelie aan mense te bring? Het dit dalk daarmee te doen dat ons bewyse wil lewer en nie die krag van die Heilige Gees vertrou om mense oor te haal vir God nie? Liefde leef, nie bewys. Wat is die hoofinhoud van my getuienis. Hoe laat ek die Heilige Gees toe om deur my te getuig?
 Ons vergeet so maklik dat Jesus Christus, ons lewende Here aan die regterhand van die Vader sit en dat Hy biddend daar intree (v25) en dit verseker dat ek nie sal wankel nie. Ons dink baie maal dat ons hopelose getuies is en dan bly ons dikwels stil wanneer die Here ons op sy nodigste het. Ek wonder hoeveel maal het dit gevoel of ons getuienis/liefde leeg was en dat die Here juis dit gebruik om harte aan te raak en lewens te verander. Wat was die inhoud van mense se getuienis wat my so oortuig het dat ek ook die Here Jesus wil dien? Getuienis moet ook ‘n element van vreugde en opgewondenheid bevat. Ek is immers uit die kloue van die dood gered en mag nou saam met die Here Jesus in die hemel wees. My opgewondenheid en entoesiasme is juis gebore uit die feit dat die Here Jesus my uit liefde gered het. Ek het ‘n nuwe lewe, met God my reisgenoot.

Waar en hoe kan ons lewende liefdesgetuies wees en met entoesiasme God se ewig gebeurende beweging van liefde na die aarde … ?