Op reis saam met God

in Preke
2015-02-17

Leraar : Dr Jerry Fourie

Skriflesing : Hand 8:4-25

Datum : 15 Februarie 2015 (aand)

Evangelie gaan buite die grense van Israel. 

Jerry: Die Christene word deur vervolging uitmekaar gejaag en eintlik gaan dit baie sleg met die vroeë kerk en mens wonder of dit regtig God se doel met sy kinders kan wees. Of dit God se doel met hulle was, dit betwyfel ek, maar dat God ten spyte hiervan nog steeds sy doel bereik, daaroor twyfel ek geensins.

Jerry: Tessa kan daar regtig iets goeds vloei uit hierdie wrede vervolging?

Tessa: Hand 8:4b sê dat sover as wat hierdie Christene gevlug het, is die evangelie verkondig. Dis eerder bietjie anders: Ek wonder eerder of ek nie maar baie laks in my getuienis geword het nie. Ons het die stad reg rondom ons en al die wonderlike medegelowiges rondom ons. Ons het die almagtige God wat saamreis in en met liefde! Tog lyk dit nie juis of ons vreeslik hond haar-af maak nie. Dit is nie noodwendig dat ons nie weet hoe om te getuig nie, maar eerder ons gereserveerde stilswye wat verhoed dat die Evangelie van Jesus Christus met ander gedeel word. Kyk na Filippus se kragdadige optrede in tradisioneel Joods-vyandiggesinde dorpe: dit het sulke positiewe resultate tot gevolg dat dit mens skaam laat. God is daar teenwoordig! Hy gee momentum en inhoud gelyk aan krag van HG

Tessa aan gemeente: Sou ek vandag iets konstruktiefs vir Gods koninkryk kon doen en wat sou ek wou doen? (Vir bietjie terugvoer van gemeente)

Jerry: Natuurlik is daar altyd teenstand waar die Evangelie verkondig word. Daarom is dit nie snaaks dat Simon oënskynlik saam met Christen gelowiges getuig nie. Die kragdadige en Geesvervulde optrede laat Simon besef dat sy toorkunsies eintlik maar net skyn is. Hier staan hy en is getuie van die werk van die Heilige Gees. Hy besef meteens sy eie onvermoë en waarskynlik sy skynheilige bekering. Nou wil Hy die Heilige Gees koop! Simon is vasgevang in die sensasie van die Geesvervulde getuies en het nie begrip vir die ware aard en krag van God se Gees nie. Hy wat bekend gestaan het as “Die Groot Krag van God” is skielik gestroop en is hy ‘n toeskouer van die “groot tekens en kragte wat hy sien gebeur” (v13b).

Jerry aan Tessa: Tessa hoe kan ek hierdie reis in waarheid onderneem indien God nie saam met my op reis is nie? Die apostels, Petrus en Johannes, daag op en die mense word deur en met die Heilige Gees bemagtig. Simon kan die versoeking nie weertsaan om self deur die krag van God se Gees gebruik te word nie. Sy motief is egter uiters selfsugtig! Op watter wyse word God se kosbare werk vandag gekortwiek, selfs deur gelowiges? Eie eer, eie Godsbeeld en eie charisma?

Tessa: Die optrede van Simon het geen remmende effek op die werk van die apostels nie. Tog word hierdie gebeure rondom Simon opgeteken, sodat die kerk van die Here Jesus kan sien dat hierdie goed al meer en meer gebeur, maar dat dit God se werk nie kan keer nie. Daarom moet gelowiges ook nie ontmoedig word nie. Alles loop nie altyd seepglad in God se kerk nie. Tog hoef ons nie in sak en as te gaan sit indien mense negatief en afbrekend reageer nie. Kyk net na die opmerking in v25.

Hoe kan ek kragtig getuig en die evangelie so verkondig word?

Wat sien julle moet gebeur in Alberton-Wes:

In die groepe?

Gesinne?

Individue?

In die gemeente?

Glo ons regtig dat ons op daardie punt is dat daar iets kan gebeur/

Span in die veld wat toegerus is met Getroue Getuies of EE3?

Voorbiddingspan?