Ek het my albasterfles oor U uitgegiet

in Preke
2015-02-22

Leraar : Ds Deon Louw

Skriflesing : Matt 26 : 1-13

Datum : 22 Februarie 2015 (Oggend diens)