Daarom het Ek gekom

in Preke
2015-04-19

Klank opname sal later beskikbaar wees

Leraar : Ds Deon Louw

Skriflesing : 1 Joh 1:1 – 1 Joh 2:2

Datum : 12 April 2015

Bome en plante word aan hulle blom of vrug geken

Wys blomme en lees voor uit plantboek

Waarom het Christus gekom? “Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed” (Joh 10:10). In die teks van 1 Johannes is Johannes se perspektief op die ewige lewe ‘n Goddelike lewe. Dit is ‘n lewe uit ‘n ander sfeer. Jesus het hierdie lewe vir my en jou kom moontlik maak. ‘n Goddelike lewe, ‘n lewe soos God dit bedoel het.

Hoe lyk die bedoeling van so ‘n lewe? Dit is ‘n lewe van verbondenheid en gemeenskap met die Vader, Seun en Heilige Gees op ‘n daaglikse basis. Dit is om te leef in die teenwoordigheid van God. Om te lewe in gemeenskap en verbondenheid van God gee aan die wat in Hom glo toegang tot die genadegawes. Jesus bring mense in hull gebrokenheid en hul verhoudings voor God vir herstel.

Die diepste rede waarin ek en jy as gelowiges vreugde kan vind is die feit dat ons aan God behoort en dit vir jou ‘n werklikheid kan wees. Johannes noem dit dat God die Lig is. Dink vir ‘n oomblik aan ons gemeente se visie: “U Lig dring ons om lief te hê.” Kyk nou-nou wanneer jy by die hek uitry wat daar teen die muur staan: “U Lig dring ons om lief te hê.” Staan vir ‘n oomblik stil dat die woorde in jou hart posvat en ‘n werklikheid word.

Die gemeenskap wat Jesus ‘n werklikheid gemaak het spreek gelowiges aan dat hulle tot die Lig behoort, leef in die Lig. Die lewe in die Lig het bepaalde implikasies vir my morele welstand en my verantwoordelikheid teenoor my wêreld.

As ek deel het aan die Lig moet ek leef soos iemand van die Lig. Die werklikheid van ‘n goddelike lewe leer my as gelowige om die waarheid te glo en nie die leuen wat sonde meebring nie.

Die wonder daarvan om aan God te behoort is dat dit iets sê van wie ek is. Om deel te hê aan die Lig is dat dit ook sê aan wie ek behoort en my eie identiteit. Daardeur word die wese van God aan die wêreld bekend. Ons is immers God se verteenwoordigers.

Jesus het dit deur Sy kruisdood en Sy opstanding moontlik gemaak da tons ‘n verbondenheid het tot die Vader en dat die Gees optree as ons helper, sodat ek en jy ‘n goddelike lewe kan leef.

Bome en plante word geken aan hulle blom of vrug. Gaan leef ‘n goddelike lewe, ‘n lewe soos God dit bedoel – gaan dra blom en vrug. Dat die wêreld kan sien aan wie jy behoort en jy die wêreld verkwik met jou kleure en geure.

Amen