Jesus ons Here (Paassang Diens)

in Preke
2015-04-20

Dr Jerry Fourie saam met die mannekoor onderleiding van die Mnr Bennie Bierman

Datum : 19 April 2015

ONSE VADER

Lied 266

TOETREDE

Koorsang – Laat ons sing van ons Verlosser

Lied 219:1, 2 en 3

VOTUM EN SEëNGROET

GELOOFSBELYDENIS

Koorsang – Belydenis en gebed

Skriflesing – 1 Korinthiërs 16:13 en 14 en

Efesiërs 4:4, 5 en 6

Gemeentesang – Ewige onbegryplik Wese – Lied 260:11

JESUS CHRISTUS

Skriflesing – Romeine 3:21 tot 24

Koorsang Jesus, ons loof U – Lied 542

Skriflesing – Matteus 26:17 tot 19 en 26 en 27

Koorsang – Eet die brood, drink die wyn – Lied 303

Voordrag – Avondmaal (W.E.G. Louw)

Gemeentesang – Aan die tafel van die Paasmaal – Lied 399:1

Skriflesing – Markus 14:32 en 36

Gemeentesang – In die tuin aan die Olyfberg – Lied 399:2

Skriflesing – Markus 15:1 en 12 tot 18

Koorsang Is dit, is dit my Koning – Lied 389:1, 2 en 3

Voordrag – Golgota (W.E.G. Louw)

Skriflesing – Lukas 23:32 en 38 tot 43

Koorsang – Jesus, o dink aan my – Lied 384

Skriflesing – Johannes 19:25 en 26

Voordrag – Die laaste week – Volksballade (E. Eybers)

Koorsang – O Lam van God onskuldig –

Lied 377:1, 2 en 3z

Skriflesing – Johannes 19:28 tot 30

Gemeente en Koor – Wisselsang

Ons kniel hier aan u voete neer- –

Lied 390: 1 tot 4

1(susters), 2(koor), 3(mans) en 4(almal)

Koorsang – Heer, wees ons genadig – Lied 247

OPSTANDING

Voordrag – Opstanding (W.E.G. Louw)

Gemeente en koor – Wisselsang

Kyk die Heer het opgestaan –

Lied 425:1 tot 4

Voordrag – Gebed vir Paasmore (I. de Villiers)

Gemeentesang – Hoor jy die paasfeesklokke – Lied 409:1 en 3

Gebed – Liturg

Koorsang – Jesus, Christus, hoor my bid

DOOP

LOFSANG

Gemeentesang – Aan U, o God my dankLiede – Lied 562:1 en 4

UITSPREEK VAN DIE SEëN

AMEN

Lied 314(2x) – Koor – Gemeente