As ons oe oopgaan

in Preke
2015-05-31

Leraar : Prop Tessa Freeman

Skriflesing : Luk 24 : 44-53

Datum : 10 Mei 2015

Diens : Gesinsdiens

Wie van julle kan vir my vanoggend vertel watter spesiale dag gaan ons Donderdag vier? (Hemelvaart). Ons weet mos Jesus het aarde toe gekom en toe het Hy hier op aarde vir ons sondes aan die Kruis gesterf. Ons het ook in die laaste ruk Paasfees gevier en in Paasfees dink ons terug aan Jesus se Kruisdood en dat Hy ons skoon gewas het van ons sondes.

Wie kan my vertel wat het gebeur na Jesus aan die Kruis gesterf het? (op die derde dag weer opgestaan). Na Jesus uit die dood uit opgestaan het, het Hy ook eers na Sy dissipels toe gegaan en met hulle gepraat en toe het Hy opgevaar na die Hemel.

Dit is wat ons Donderdag gaan vier, Jesus se hemelvaart. Ons gaan vanoggend gesels oor wat Jesus se hemelvaart vir ons belangrik maak.

In die teksgedeelte wat ons vanoggend saam gaan lees, is Jesus na Sy opstanding uit die dood besig om met Sy dissipels te praat. Maar weet julle wat? Toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, het Hy Sy dissipels verras. Hulle het gedink dat Hy dood was, maar eweskielik is Hy daar by hulle en Hy praat met hulle. Eers verstaan hulle nie wat aangaan nie en hulle verstaan ook nie wat Jesus vir hulle sê nie, maar dan maak Jesus hulle oë oop om Hom behoorlik te kan sien en behoorlik te kan verstaan wat om hulle aangaan.

Kom ons lees in Lukas 24:44-53 wat Jesus vir Sy dissipels sê nadat Hy opgestaan het uit die dood, net voor Hy hemel toe gegaan het:

Lukas 24:44-53

44Daarna sê Hy vir hulle: “Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is.” 45Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan. 46Verder sê Hy vir hulle: “So staan daar geskrywe: ‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, 47en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’48Julle is getuies van hierdie dinge. 49En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.” 50Daarna het Hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. 51Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem. 52Hulle het Hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. 53Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys.

Toe die dissipels gesien het dat Jesus dood gegaan het, was hulle baie hartseer en deurmekaar, want hulle het gedink Jesus het gekom om hulle vry te maak, maar hulle het nie geweet dat toe Jesus aan die kruis gesterf het, het Hy juis hulle sondes vergewe nie. Toe hulle Hom weer op die derde dag gesien het net voor Hy hemel toe is, toe verstaan hulle vir die heel eerste keer wat Hy die heeltyd vir hulle gesê het. Hy het mos vir hulle gesê Hy gaan doodgaan nog voordat Hy aan die kruis gesterf het, maar hulle was deurmekaar. Die rede hoekom hulle so verward was is omdat God reeds in die Ou Testament die heeltyd belowe het dat Hy vir hulle ‘n redder sou stuur en daar sterf hulle Redder toe aan die kruis. Maar toe Jesus weer aan hulle verskyn het, het hulle eweskielik verstaan wat God belowe het in die Ou Testament. Dis asof hulle oë oopgegaan het en hulle nou vir die eerste keer verstaan het waar die Bybel sê en regtig vir Jesus kon sien as hulle Redder.

Kom ek verduidelik dit vir julle mooi. Kyk gou na hierdie prentjies. Kan julle sien wat die prentjies is? (nee, sit 3D brille aan). As mens met die regte brille kyk kan mens die prentjies sien. Dis so gewees vir die dissipels, hulle kon nie eintlik God se beloftes wat Hy in die Ou Testament al gemaak het mooi verstaan nie, maar Jesus staan dan uit die dood uit op. En dan is Hy amper soos ‘n 3D bril wat die prentjie mooi en duidelik maak. Jesus het hulle oë oop gemaak en hulle behoorlik laat sien, net soos die 3D brille ons behoorlik laat sien.

Later ontvang die dissipels en ons ook die Heilige Gees en die Heilige Gees is vandag ons 3D bril, want omdat die Heilige Gees in ons harte woon help die Gees ons om reg te lewe en om die Bybel beter te verstaan.

In hierdie gedeelte wat ons nou-nou gelees het, lees ons van Jesus wat hemel toe gaan, maar voordat Hy hemel toe gaan sê Hy eers vir Sy dissipels dat hulle vir die mense om hulle moet vertel dat al hulle sondes vergewe is en dat hulle skoon gewas is en dat hulle in Jesus kan en moet glo want Hy is die een wat hulle gered het. Ons is mos ook Jesus se dissipels, dis hoekom ons ook vir die mense om ons moet vertel hoe lief Jesus vir ons almal is en dat Hy al ons sondes vergewe het.

Jesus se hemel toe gaan is baie belangrik. Eerstens is dit belangrik want met Sy hemel toe gaan weet ons dat Jesus se werk wat Hy hier op aarde kom doen het, voltooi is. Hy het alles gedoen wat God Hom gestuur het om te doen en Hy kon toe hemel toe gaan, huis toe gaan. Ons weet gelukkig ook dat Hy ons nie alleen los nie, Hy stuur vir ons die Heilige Gees.

Tweedens is die hemelvaart belangrik, want ons kan nou sê dat Jesus die dood oorwin het. Jesus is groter en sterker as die dood en Hy lewe nou en vir altyd. Net soos wat ons die ewige lewe eendag sal ontvang.

Derdens is Jesus se hemel toe gaan belangrik, want ons kan nou verseker weet dat Jesus die Koning is. Hy het opgegaan na die Hemel toe en Hy sit nou saam met God op die troon en regeer oor ons wat Sy kinders is.

Laastens is die hemelvaart belangrik, want ons weet dat, omdat Jesus nie dood gebly het nie is Hy nou besig om vir ons vir eendag lank van nou af ‘n plekkie in die hemel te maak by Hom. Net soos wat Jesus nie dood gebly het nie, sal ons ook eendag nadat ons doodgaan saam met Hom weer die ewige lewe in die hemel kry.

Kan julle nog onthou wat ons nou-nou gelees het, wat doen Jesus aan die einde van die gedeelte wat ons saam gelees het, wanneer Hy opgaan hemel toe? Hy seën Sy dissipels. Hy seën hulle en Hy seën ons ook. Jesus laat ons agter as mense wat geseën is. Ons is nie meer net sommer enige iemand nie, ons is nie sommer net sondige mense, wat verlore en hartseer is nie. Ons is geseënde mense. Mense vir wie Jesus baie lief is.

Na Jesus die dissipels seën loof en prys hulle Hom. Hulle hou eintlik partytjie want hulle is baie bly, hulle loof Jesus, omdat hulle weet dat Hy lewe en dat hulle ook skoon gewas is van hulle sondes en eendag weer vir Jesus sal sien. Ons gaan ook eendag vir Jesus sien met ons eie oë en ons kan nou al Jesus loof en prys. Net soos ons elke Sondag Jesus loof en prys moet ons elke dag Hom loof en prys en bly wees.

Wanneer ons nou Donderdag hemelvaart vier moet julle onthou waaroor dit gaan: dat Jesus lewe en Hy ons Koning is wat nou in die hemel is en vir ons sorg en ons kan dit vir almal vertel.

Amen