God se Gees werk in ons

in Preke
2015-05-31

Leraar : Ds Deon Louw

Skriflesing : 3 : 1-17

Datum : 17 Mei 2015

Diens : Gesinsdiens

Wie van julle het al ooit die wind gesien? Sit ‘n waaier voor in die kerk aan. Roep ‘n paar kinders om aan die wind te voel. Laat die kinders om die beurt beskryf wat hulle sien en voel. Plaas klem op die eienskappe van wind.

Ons kan nie altyd so lekker wind verstaan of sien nie, maar on sweet dit is daar. Die Gees van God werk ook soms so – ons verstaan nie altyd hoe werk die Gees van God nie en ons kan Hom ook nie sien nie.

In die Bybel was daar ‘n man met die naam Nikodemus wat ook nie die werk en die Gees van God so lekker verstaan het nie.

Wanneer ons die verhaal lees van Nikodemus se ontmoeting met Jesus in die nag, moet ons ‘n paar dinge verstaan. Nikodemus is ‘n baie slim man gewees. Hy is ‘n bekende leermeester gewees in Israel.

In hierdie verhaal ontmoet hy Jesus in die nag om met Hom te gesels. Waaroor wil hy met Jesus gesels? Nikodemus het besef dat die wondertekens wat Jesus besig was om te doen van God afkom.

Hy wou graag met Jesus daaroor praat, maar omdat die mense wat saam met Nikodemus gewerk het vyandig was teenoor Jesus moes hy Jesus in die nag ontmoet. Niemand mag geweet het dat Nikodemus met Jesus praat nie.

Nikodemus weet dat Jesus ‘n leermeester is wat van God afkom. Daarom wou hy met Jesus gesels oor die koninkryk van God en hoe om dit te verstaan. Dit is vir Nikodemus belangrik gwees om te weet wat gedoen moet word om in die koninkryk van God te kom.

Dit is toe dat Jesus vir Nikodemus vertel hoe belangrik dit is om weer gebore te word. Hier verstaan Nikodemus nie lekker hoe dit werk nie. Daarom vertel Jesus hom van die geboorte, ‘n ander sort geboorte – wedergeboorte.

Hoe kan ‘n mens weer gebore word as jy al klaar ‘n grootmens is? Nikodemus maak dit duidelik dat hy van Jesus se wonderwerke gehoor het en luister na wat Hy sê, maar steeds dit nie verstaan of weet hoe dit werk nie.

Jesus noem dit aan Nikodemus dat Hy praat van ‘n ander soort lewe. ‘n Geestelike lewe. Dit is ‘n lewe wat net God kan gee. In die Grieks kan die wedergeboorte ook vertaal word “om van bo gebore te word”

“As iemand nie uit water en Gees gebore word nie kan hy nie in die koninkryk van God kom nie.” Nikodemus verstaan steeds nie wat Jesus bedoel nie.

Hoe raak dit my en jou lewe prakties?

Ons moet God vra om met Sy Gees aan ons te werk dat ons kan poog om te verstaan wat God van ons verwag. God kom in Sy Gees en maak my en jou lewe nuut asof opnuut gebore word.

Die Here Gee ook Sy Gees om elke dag in my en jou lewe by ons te wees. Wie van julle het al ooit die wind gesien? Sit ‘n waaier voor in die kerk aan. Roep ‘n paar kinders om aan die wind te voel. Laat die kinders om die beurt beskryf wat hulle sien en voel. Plaas klem op die eienskappe van wind.

Ons kan nie altyd so lekker wind verstaan of sien nie, maar ons weet dit is daar. Die Gees van God werk ook soms so – ons verstaan nie altyd hoe werk die Gees van God nie en ons kan Hom ook nie sien nie.

Maar God is in ons lewens teenwoordig al kan ons nie altyd sien hoe Hy in ons lewens werk nie.