Hy stuur ons

in Preke
2015-05-31

Leraar : Ds Deon Louw

Datum : 24 Mei 2015

Skriflesing : Handelinge 2 : 1-14

Diens : Kerk

Pinksterfees is een van die belangrikste feeste in die Joodse tradisies. Dit is die fees waar die Jode die eerste opbrengs van die oes aan die Here kom wy. Met hierdie fees wemel Jerusalem van die mense.

In 70n.C. met die val van die tempel het die fees se fokus verskuif – die volk het hierdie fees gebruik om hulle self te herinner aan die vernuwing van die verbond wat God met hulle het.

Hierdie fees is gevier 50 dae na die Joodse pasga – daarvandaan die naam van die fees. “Pentekocoste” Grieks vir vyftig.Sewe weke en nog een dag na die pasga.

Interesant van die skrywer, Lukas, is da thy die enigste nie-Joodse skrywer is in die Nuwe Testament. Met ingedagte is dit opvallend hoeveel klem Lukas op die Pinksterfees plaas.

Lukas vertel hoe die Heilige Gees oor die mense gekom het. Daar was skielik ‘n geluid soos ‘n stormwind uit die hemel. – die Heilige Gees word oor die gelowiges uitgestort toe hulle almal bymekaar was.

Daarmee saam was daar ook iets soos vuur wat oor elke individu gekom het. Dit is duidelik dat God teenwoordig was met die uitstorting van die Heilige Gees.

Van hierdie dag af verder neem God se kerk ‘n nuwe gestalte aan. Dit word die aardse woonplek van die Heilge Gees.

Wat gebeur op hierdie dag met die gelowiges? Die stormwind en die vuur word die simbole waarmee gelowiges bemagtig word om in tale te kon praat. Waarom moet die gelowiges op hierdie dag in verskillende tale praat?

Die rede hiervoor is gewees sodat hierdie boodskap verder gedra kan word en oor die aarde heen kan versprei – dat mense die werk van God en Sy Gees kan sien en van kan hoor. Die Heilige Gees het hier begin om deur die liggaam van Christus begin werk. Gelowiges word opgeroep om deur die Gees ‘n Pinksterlewe te leef.

Met ander woorde, ‘n lewe van dankbaarheid en ‘n lewe met ‘n roepingsbewustheid.

Eers is God se gees bedoel gewees vir sekere mense: konings, profete en priesters – nou is Hy daar sodat Hy jou kan vul of dat jy deur Hom gevul kan wees.

In die Ou Testament is die fokus van die Pinksterfees gewees om die vernuwing van die verbond te vier. Hier in Handelinge kry Pinksterdag ‘n nuwe dimensie. Jesus se bediening op aarde is voltooi en nou leef ons in die tyd van die Heilige Gees se onvoltooide bediening.

Pinksterfees is een van die belangrikste feeste in die Joodse tradisies. Dit is die fees waar die Jode die eerste opbrengs van die oes aan die Here kom wy. Met hierdie fees wemel Jerusalem van die mense.

In 70n.C. met die val van die tempel het die fees se fokus verskuif – die volk het hierdie fees gebruik om hulle self te herinner aan die vernuwing van die verbond wat God met hulle het.

Hierdie fees herinner jou daaraan om ‘n lewe van dankbaarheid te leef – eerstens, staan terug en tel jou seëninge. Waarvoor kan ek dankbaar wees? Tweedens help die fees my ek mag weet dat God in my glo. Dat God in my lewe teenwoordig is. Dat God my bemagtig en dat God my roep om deur die Gees ander te bedien en Hom te eer.

Mag jy toelaat dat God se stormwind om jou waai en Sy Gees jou aansteek met passie en liefde vir jouself, jou geliefdes, jou werk en jou medemens