Verlore Seun???

in Preke
2015-09-26

Leraar : Dr Jerry Fourie

Datum : 6 September 2015

Skrif : Lukas 15:11-32

3 invalshoeke, 3 moontlike hoofkarakters? Verlore seun? Liefdevolle vergewende vader en oudste seun!! ‘n Vader kon sy erfporsie verdeel: Deut 21:17-21; die seun sê eintlik vir die Vader: Jy is vir my dood. Gee my erfporsie. Leer op harde manier. Baie gou besef hy is in die moeilikheid. Land in die varkhok. Vervloek is hy wat saam met varke eet. Dan staan daar: Hy het tot inkeer gekom, tot besinning, tot homself? Jesus het geglo as mens weg is van God, is jy nie jouself nie. Mens is net sy ware self as hy oppad is na God. Die seun het gepleit om net ‘n dagloner te wees. Slaaf was nog deel van familie, dagloner was laagste vorm van slawerny.

Vader ontvang verlore seun? Verset teen die logika van die koninkryk. Vader sien hom van ver af, verlang so. Sien so uit na sy tuiskoms, sy gedagtes bly by sy seun daar in ver land, verval onder straatvroue en toe varke, kry hom innig jammer, verwyt nie, beskuldig nie, verstoot nie, reken die kwaad nie toe nie, hardloop tegemoet, geweldige uitdrukking, totaal onwaardige daad van Midde-Oosterse vader. Boonop sinspeel dit op God. Hy omhels en soen!! Skenk vergifnis, aanvaarding sonder enige boete.

Tuis? By die huis het hy nie eens kans gehad om sy sê te sê nie. Die vader was te opgewonde. Kleed is deel van honour/eer!! Ring was sy kredietkaart en kredietwaardigheid, skoene is vir seuns, kaalvoet slawerny, skoene was simbool van vryheid. Fees is om saam Vadersvreugde te vier. Die hoofkarakter of held is nie die verlore seun nie, maar die Vader vol liefde!! Dit vertel van vergifnis en versoening. Lincoln gevra oor opstandige soldate wat gerebelleer het teen die vereniging van die Amerikaanse state, hoe hy hulle gaan hanteer met hulle terugkeer? Ek sal hulle behandel asof hulle nooit gerebelleer het nie. Dis die wonder van God se liefde. Hierdie kerk moet die simbool wees van God se vergifnis van sondaars, die simbool van die terugkeer na die Vaderhuis, in afkeer op die varkhok, simbool van die vreugde van verlossing, vreugde waar sondaars kan tuiskom, die simbool van ware vryheid.

So is God!! Nêrens hoor ons dit duideliker of aangrypender in die Bybel nie. So is God in hierdie kerk, tussen hierdie mense, begaan oor elkeen van ons, Ons leed roer Hom, ons ellende n verlorenheid bring Hom in beweging. Hy oordeel ons nie, verwyt nie, Hy aanvaar, omhels en soen. Hy is bly as ons vasgeloopte lewens weer gelukkig word, as ons lewens, vervalle daar in die ver land, verander tot tuiskoms in die Vaderhuis. Daar is plek in sy hart. Daarom stuur Hy sy Seun, soek hy mense, sondige mense om aan hulle God se hartklop te toon. Dit moet hier gebeur. Nie verwyte nie, maar liefde!! Wat ons dring om verder lief te hê.