Kyk Jesus kom weer!

in Preke
2015-09-26

Leraar : Dr Jerry Fourie

Datum : 13 September 2015

Skirf : Open 21:22-27 en 22:1-5

Vraag: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag (1) wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder: dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp (2), maar my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem(3). Natuurlik is ons bang vir die wederkoms. Daar is sprake van oordeel. Hoe moet ek dink oor die oordeel van Gods kinders? Rom 8:23: Hy sal ons van van die verganklikheid bevry. 8:1 Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie. 1 Joh 4:17 Hierin het die liefde van God sy doel volkome bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld leef ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Christus kom immers om te kom skei: Sy kinders word uitglig en weggeneem van hulle wat die verderf verkies het. Die Christus regering vind haar afsluiting en bekroning in die wederkoms van Christus. Hy sit op sy groot wit troon Open 20:11.

Wanneer? Onbekend. Ons weet nie wanneer Hy weer kom nie!! Daarom vul die oordeel ons met onsekerheid, vrees. Op aarde beleef ons aanhoudend die aanvegtinge van satan. Die kan kerk nie wag dat sy Koning en Verlosser terugkom nie. Troosryke deel van Christus se wederkoms word ook aangedui. Christus se koms beteken die einde van die Koninkryk se vyande!! Dus die einde van droefheid, vervolging, hartseer, pyn, lyding, swaarkry, alleen wees!! Onreg sal vergeld word. Ek verbly my egter nie in hoofsaak daaoor nie. Positiewe!

Die vreugde om God te kan sien!! God se uitverkorenes beweeg in sy hemelse Teen-woordigheid in en dat ons God mag sien!! Wie God sien, sal ook in volmaakte aanbidding voor Hom wees. Absolute heilige aanbidding om aan God al die tyd al die eer te bring. Wederkoms beteken immers om saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid te mag gaan. Uitverkies deur God se genade Efes 2:4

Jesus se koms: Wat in my hande uit dankbaarheid?

Hemelse blydskap: Onthou ons het die vreugde van die bruilof tussen die Lam en sy bruid. Dis vreugdetaal, vreugde metafoor. Heerlikheid en blydskap moet straal!! Want saam daarmee is die hemelse heerlikheid. Hemelse heerlikheid: Open 21:22-27 en 22:1-5

Die mens is deur sonde uit die tuin (van God se Voorsiening) gedryf. Saam met God, terug by Hom is daar oorvloed lewe en die ewige lewe wat vir gelowiges in Christus dan in heelikheid voortgesit word. Die ewige lewe genees letsels, die boom/hout/kruis van die aarde bewerk die boom van die lewe. Hier regeer God. Sy troon is in die hemel. God se kinders gehoorsaam. Hulle aanbid God!! God se wil is hul vreugde. Hulle sien sy aangesig, hul geniet God se guns.