Ek glo in die Heilige Gees

in Preke
2015-09-26

Leraar : Dr Jerry Fourie

Datum : 20 September 2015

Skirf : Eseg 47 : 8-12

Vr 53: Wat glo jy van “die Heilige Gees”? Antwoord: Eerstens is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God (a). Tweedens is Hy ook aan my gegee (b) sodat Hy my deur ‘n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade (c), my troos (d) en ewig by my bly (e)

Bybelse diepere inhoud: Calvyn het die werk van die Heilige Gees veral met drie groot temas verbind, naamlik die regverdiging (en die wedergeboorte) van sondaars, die heiliging van mense, heiliging van kerklike gemeenskappe en hele samelewings en die roeping en toerusting (deur gawes) van gelowiges tot dienswerk in die samelewing. Dit alles is die werk van die Heilige Gees in en deur ons. Calvyn beskryf ook die wyses en gepaste (kerklike) strukture en orde waarop hierdie werk van die Heilige Gees plaasvind, naamlik deur die bediening van die Woord. Wat het verlede Sondag hier gebeur?

Die HG werk in stilte en sonder ophef. Die HG word vergelyk met dou. Stil ja in die nag se stilte, onhoorbaar, en onsigbaar vanuit die hemel, so is die Gees aan die werk. Saam met die Vader en die Seun is Hy waaragtig en ewig God. Hy die Voltooier en Volmaker en die Vol-maker. Die Een wat alles vervul, versier en toeberei vir God. Met die Pinksterwinde word die dissipels gevul. So vervul Hy ons harte met vrolikheid, vol van krag.

Die Lente van God se Gees Ps 104: God se Gees word uitgestuur?? Om volle weeldeprag soos lente te laat uitspruit. Eseg 47:8-12 Lewende water …! Heilige Gees bring lente! Waar die stroom van die HG kom, skep die water nuwe lewe. Selfs die Dooie See word vars. Voorspelling in Esegiël wat heenwys na koms van die HG. Wat maak die Dooie See dood? Die water wat inloop, maar nie uitloop. Hoër op lê die See van Galilea. Dit lewe. Vis, vrugte, groente. Die water van Eseg het genesende, lewewekkende krag en die stroom hiervan kan eenvoudig nie gestuit word nie. Die Dooie See, poel van dood en verderf, daar waar skynbaar geen lewe meer kan kom nie, kom vloei die water in en deur. Plante, visse, alles word genees en so ver soos die plante groei, bring ook dit genesing.

Heilige Gees in ons! Wat is die potensiaal van die kerk in Alberton wanneer die HG deur ons vloei? Lewe, lewe, lewe!! Is ons gereed, is ons deel of is ons maar net toeskouers, onaangeraakte toeskouers? Ek wil dit nie glo nie. Ek beleef die krag van God se Gees. Tog ook persone wat nie so betrokke is? Ek glo in die Heilige Gees?