Ter Helle Neergedaal Het

in Preke
2015-09-26

Leraar : Ds. Deon louw

Datum : 23 Aug 2015

Skrif : Romeine 7:15-24

Wat beteken dit as ons bely ter helle neergedaal?

Op dieselfde wyse het daar ook uiteenlopende uitlegteorieë ont-wikkel rondom die uitdrukking dat Jesus ter helle neergedaal het en hulle sou inderdaad lei tot verskillende sieninge van die

betekenis van hierdie uitdrukking, tot verskillende spiritualiteite daaromheen en selfs tot ver-skillende liturgiese geleenthede en datums op die kerklike kalender om hierdie woorde in herinnering te roep.

  1. So vier Westerse en Oosterse kerklike tradisies byvoorbeeld die neerdaling ter helle op uiteen-lopende wyses. In die Oosterse tradisies is dit deel van die oorwinning van die opgestane Heer, wat sy triomf juis die eerste keer in die hel self verkondig en vandaar diégene uit die Ou Verbond wat aan Hom behoort triomfantelik uitlei in ’n triomftog, vanuit die beheer van die bose. In die Westerse tradisies word dit eerder gesien as deel van die lyding van Jesus Chris-tus, maar dan nie altyd beskou as iets wat chronologies volg op sy sterwe en begrafnis, soos wat mense dalk sou kon verwag op grond van die volgorde van die uitdrukkings in die Apostoliese Geloofsbelydenis nie, maar eerder gesien as sy dra van Gods oordeel, wat dan óf tydens sy hele lydensweg óf primêr aan die kruis self gebeur, as die dieper dimensie in sy lyding en dood, wat die menslike oog juis nie kan waarneem nie. Uittreksel: DIE APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS,’N EIETYDSE UITLEG

ALGEMENE SINODE van die NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK