Verlore Seun (Diens 2)

in Preke
2015-09-26

Leraar : Ds Deon Louw

Datum : 6 September 2015

Skrif : Lukas 15:11-32

In hierdie verhaal is dit nie sommer enige iets wat wegraak nie. Dit is ‘n pa se seun. Die jongste seun van die pa vra of hy fit wat hy sou erf indien die pa sou sterf of hy dit nou alreeds mag ontvang.

In werklikheid wat die seun vir sy pa sê is da thy wens die pa was al dood. Die pa reageer nie soos daar verwag sou word nie. Hy gee toe aan die seun se wens, en gee vir die seun sy erfdeel.

Die seun neem hierdie erfdeel en mors dit alles uit da thy feitlik niks daarvan oor het nie en beland in groot moeilikheid. So word hy ‘n bywoner en moet slawewerk doe nom te oorleef.

Die verhaal maak ‘n koersverandering sodra die seun tot inkeer kom. Hy besef dat dit sy keuse was wat hom in hierdie situasie van swaarkry laat beland het. Hy het gesondig teen sy pa en teen God.

Vanaf vers 20 word die verhaal vertel uit die pa se perspektief. Die pa neem die initiatief. Daar is vyf reaksies van die pa se kant af:

  1. Hy sien die seun van ver af kom
  2. Hy is oorweldig met liefde en deernis
  3. Hy hardloop die seun tegemoet
  4. Hy omhels hom
  5. Hy soen hom

Die pa verlekker hom nie in die seun se swaarkry nie. Hy het lank reeds uitgekyk vir sy seun. Ontvang hom met groot blydskap. Alhoewel hy in die kultuur die seun moes verwerp of wegwys.

Die pa is opgewonde en vol vreugde om weer sy seun te sien. Vir die seun is di took seker nie so maklik gewees om weer terug te gaan na sy pa se huis nie. Veral nie as hy gewens het dat sy pa dood moet wees nie en dan nou ook nog sy erfdeel gemors het nie.

Die manier waarop die pa sy seun ontvang wys dat hy die seun vergewe het en dat die seun weer terug ontvang word as die pa se seun. Dit is nie nodig da thy ‘n slaaf of ‘n dagloner hoef te wees nie.

Rembrandt se skildery.

Wys die skildery van Rembrandt

Kyk na ouers se hande

Fokus op die hande

Die middelpunt van hierdie bekende skildery is die hande van die pa. Is dit nie ‘n skildery wat maak dat ‘n mens aangetrokke voel nie?

Hierdie hande het die manier om jou vas te druk toe jy in die moederskoot was. Hierdie hande het jou verwelkom toe jy gebore is. Hierdie hande het jou naby aan jou moeder se bors gehou. Hierdie hande het jou gevoed en warm gehou. Hierdie hande het jou beskerm van gevaar. Hierdie hande het jou getroos in tye van hartseer. Hierdie hande het vir jou totsiens gewaai. Hierdie hande het jou verwelkom

Dit is die hande van God. “Hulle is ook die hande van my ouers, onderwysers, vriende, geneeshere en almal wat God oor my pad gestuur het om my te herinner hoe. Stilgebed