Haal Asem

in Preke
2015-11-01

Leraar : Prop. Tessa Freeman

Datum : 25 Oktober 2015 (Aand Diens)

Skrif : Genesis 2:4b-8

DIT is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie; want die HERE God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar ’n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevogtig. En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ’n lewende siel geword. Ook het die HERE God ’n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ’n plek gegee.

  • Twee bestanddele: Stof en God se lewensasem

Gen. 2 se weergawe van Ruach: u-ich “asem, lug, Gees”

  • Sonder asem is daar nie lewe nie?
  • Wat sê God se lewensasem van ons?

KYK BREATHE van Rob Bell : https://www.youtube.com/watch?v=I9unC6Hc6s8

  • In Joh. 4:24 sê Jesus:

“…God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.”

  • Pneeuma/ nooma : Gees, asem
  • Die vertaling van ruach
  • God blaas sy ruach in die mens in en God is self pneeuma, ruach.