Wanneer die minste die meeste word

in Preke
2015-11-14

Leraar : Prop. Tessa Freeman

Datum : 8 November 2015

Skirf : Markus 12:38-44

Voordat ons vanoggend uit die Bybel gaan lees wil ek julle eers vra, wie van julle kry sakgeld? Wie van julle wens julle het bietjie meer sakgeld gekry? Wie van julle het maatjies wat meer sakgeld as julle kry?

Ons almal hou mos maar van geld en mens sal seker nooit genoeg daarvan hê nie. (Deel speelgeld uit)

Onthou julle dat ons laas week by die kerk ons tiende maand offergawes gegee het? Ons het dit in sulke wit koeverte gesit en toe gooi ons dit in die diakens se kissies in. Niemand kon sien hoeveel geldjies in iemand anders se koevert was nie, maar ons weet mos dat sekere van ons dalk baie geld in ons koevert gehad het en ander bietjie minder. Wie dink julle is die belangrikste mense in die gemeente, die mense wat baie geld in hulle koeverte gesit het of die wat bietjie minder in gesit het?

Ons lees in die Bybel (in Markus 12:38-44) van ‘n keer toe Jesus ook in die kerk (of dan nou tempel) was en daar ook offergawes opgeneem is, soos wat ons elke Sondag by die kerk doen. Kom ons lees wat het daardie dag gebeur:

38 Terwyl Jesus die mense leer, het Hy gesê: “Pas op vir die skrifgeleerdes, wat daarvan hou om met swierige klere rond te stap en om op straat begroet te word,
39 wat die voorste sitplekke in die sinagoges en die ereplekke by die feesmaaltye wil hê.
40 Hulle palm die huise van die weduwees in en sê vir die skyn lang gebede op. Hulle sal baie swaar gestraf word.”
41 Jesus het toe regoor die offergawekis gaan sit en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi.
42 Daar het toe ‘n arm weduwee gekom en twee muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd.
43 Hy het sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “Dit verseker Ek julle: Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het.
44 Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe.”

Jesus, terwyl Hy in die tempel is en die mense leer, begin hy deur van die skrifgeleerdes te praat. In Jesus se tyd was hierdie skrifgeleerdes die mense wat al die mag gehad het. Hulle het sommer oor ‘n klomp dinge kon besluit, hulle moes besluit hoe om met weduwees se erfporsies te maak. Hulle is die mense waarna almal op gekyk het. Hulle was altyd deftig aangetrek en hulle het altyd genoeg gehad om van te leef.

Jesus sê dan vir Sy volgelinge dat hierdie skrifgeleerdes, wat altyd die belangrikste plek gehad het in die gemeenskap en selfs altyd op die beste plek in die tempel gesit het, nie die heel belangrikste behoort te wees nie. Die skrifgeleerdes het hulle voorgehou as die heiliges, die heel belangrikste, maar Jesus wou vir Sy volgelinge leer dat dit net God is was sulke respek kan ontvang. Niemand is belangriker as ons Hemelse Vader nie en Jesus wou dit vir hulle duidelik maak.

Vandag is daar mos ook mense wat hulle wil voorhou asof hulle belangriker is as ander mense. Daar is mense wat dink hulle kan maak en sê net wat hulle wil, omdat hulle meer het as ander. Jesus sê vir ons dis belaglik want alle mense is gelyk in Sy oë en God alleen moet geëer word, nie mense wat dink hulle is belangrik nie.

Dan kom daar ‘n brandarm weduwee en gooi twee klein muntstukke in die offergawekis (die muntstukke was maar ‘n 64ste van ‘n dagloon). Jesus sê dat hierdie geldjies meer beteken as ander s’n, omdat hulle baie het om te gee en die vrou het min en gooi dan alles wat sy het in as offergawe. Sy het die regte gesindheid. Dit gaan nie oor hoeveel mens het om te gee nie, maar met watter gesindheid mens gee. As mens geld, tyd of selfs jou talente deel ter wille van die koninkryk dan doen mens dit uit dankbaarheid vir dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het.

Uiteindelik is die primêre intensie van Jesus se lering nie om die skrifgeleerdes se gedrag af te wys nie, maar om vir sy dissipels te leer wat navolging van Christus beteken. Geen gawe aan die Here is onbelangrik wanneer dit met die gesindheid van liefde en toewyding gegee word nie. Alle mense is gelykwaardig voor God en ontvang almal die opdrag om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, siel, verstand en al jou krag. Die rykes word nie bevoordeel hierin nie.