Here ek wil glo..!

in Preke
2015-11-23

Leraar : Dr. Jerry Fourie

Datum : 15 November 2015

Skrif : Heb 11:33

 Deur die geloof het hulle die reg van God gehandhaaf ..Skrifgedeelte praat van al die geloofshelde: Moses, Samuel, Dawid, Gideon, die profete, Daniel, wat vreesloos in geloof voortgegaan het. Hy praat van martelare van sy tyd wat onmenslike lyding verduur het, maar nooit teruggedeins het nie. Gelowiges is die boublokke in God se koninkryk met Christus die hoeksteen van die nuwe verbond. Bouklei: die geloof wat elke uitdaging, elke teenstand, alles wat geloof bevraagteken, elke bespotting, elke teleurstelling inwag of stormloop met ‘n oorwinnigskreet, soms met sweet en trane, maar ook soms met ‘n heilige lag van sekerheid. Geloof staar die werklikheid van die Bose en pyn vol in gesig. Geloof strompel deur woestyne, klim oor berge, geloof word aangedryf deur HG in opdrag van ons heilige God. Voel dit dalk dat jou optrede in geloof en die vashou daaraan soms ‘n bietjie dwaas is, is jy in goeie geselskap: Paulus en ander dink ook gedink: Ons is dwaas ter wille Christus 1 Kor 4:10. As iemand dink dat hy volgens wêreldse maatstawwe wys is, moet hy dwaas word sodat hy werklik ‘n wyse mens kan word. 1 Kor 3:18. Want die wyses van hierdie wêreld klim ook teen berge op, sien niks behalwe die anderkant van die berg nie. En as hulle die glans van God sien uitslaan, verklaar hulle dit as ‘n bondel vuurvliegies of lugspieëling. Wanneer hulle woorde gelaai met die heilige betekenis lees, doen hulle eerder sinsontleding as om iets van die waarheid daarvan te probeer aanvoel.

Joodse godsdiens uitwis? Die Hebreër brief skrywer skryf hierdie baie bewus van die poging van die Siriese heerser Antiochus Epifanes in 170 vC alles in sy vermoë gedoen het om die Jode en hul godsdiens uit te wis. Dwing om godsdiens af te sweer, varkvleis en onrein goed te eet. Tempel en wat heiig is te onteer. Varkvleis op die altaar aan Zeus geoffer. Vernederend. Baie skade gedoen. Mattatias en Judas Maccabees het veldtog van bevryding begin. Sonder Joodse godsdiens sou Jesus se koms minder as 170 jaar daarna nie kon gebeur. Satan probeer met ons ook doen. Wêreld is stukkend, gebroke, in hierdie gebrokenheid word ons opgeroep om geloofstandpunt in te neem. Op te staan en vas te staan in geloof. Myciti busbestuurder geskors omdat hy vir sy passasiers waag bid vir veilige reis. Een persoon wat sy wil van ongeloof, ook maar vorm van godsdiens afdwing op die 99 ander wat glo.

Geloof is om …?soos Moses, Dawid en ander gelowiges soos hulle, die seine van God te probeer opvang. Soms het hulle, soos ons meermale ook, niks gehoor nie. Soms het hulle verkeerd geluister en huilend hul foute bely, en weer opgestaan en weer geluister. En altyd het hulle geweet dat God Teenwoordig is om die leeus se bekke toe te stop. Geloof is om: Boer terugkeer na plaas na Anglo Boere oorlog. Alles vernietig en afgebrand. Niks oor. Paar half dood perskebome. Opstal is bouvallig. Verder basies niks! Wat staan te doen. Staan op tel half stukkende emmer op en begin perskebome natdra!! Geloof … omdat daar ‘n leë kruis op Golgota staan! Want geloof is om te sê: God sal die nodige doen!