Eer aan God … vrede op aarde!

in Preke
2015-11-30

Leraar : Dr. Jerry Fourie

Datum : 22 Nov 2015

Skrif : Luk 2:8-15

Ons hoor ook baie dikwels gedurende Kerstyd, mense sê dat Jesus Christus na die aarde gekom het om vrede te bring. Dit klink alles so mooi en “in die gees van Kersfees” klink dit só reg, maar wat beteken dit regtig as ons sê – wat beteken dit as mense sê “vrede op aarde”? Meer nog: As die Woord van God in Luk.2:14 sê: Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het? Beteken dit regtig dat daar vrede op aarde is? Lyk nie vir my so nie! Jesus se koms begin die pad van ‘n totale ommekeer in die wêreld. Christus se versoenings-werk het tot gevolg dat God ons nou reeds sien soos wat ons eendag gaan wees ná ons verheerliking! Wat ’n wonderlike gerusstelling!! Tog sing die engele: Vrede op aarde vir die mense … Vrede begin al op aarde op daardie punt in my en jou lewe waar die HG ons Here Jesus Christus in ons lewens inbring en ons die versoening in Christus Jesus ervaar!

Verstaan ons regtig wat hier op Betlehem velde aangekondig word?Travis Tritt, speel in kroeë, dan begin die bikers bakleiery, begin Stille Nag speel. Hou dadelik op, party begin selfs huil!! Die sing van ‘n kerslied bring vrede onder klomp dronk mans. Ek en jy vervul met die HG hier in God se Teenwoordigheid!! Jesus kom na die aarde om ons in te bring in die Teenwoordigheid van die God wat vrede gee.

Vrede vandag? Manne biduur, Saterdae! Bid! Ons leef in bitter moeilike en stresvolle tye. Hoeveel spanning eet ons mense op een dag? Bus probeer my vasdruk teen kant op M2. Dan word ek van die situasie verlos. Die volgende moment is twee trokke aan weerskante. Voel of hul my enige oomblik gaan vasdruk! Wat maak julle elke dag deur op die paaie. Korporatiewe wêreld het ons ekonomie opgetel en nuwe hoogtes laat bereik … en ons mense? Gebruiks-artikel wat jy uitsuig, weggooi as jy klaar is? Pax Romana 180 jaar bloeityd. In hierdie tyd stuur God ‘n seuntjie van Wie die engelekoor sing en aankondig: Hier kom nou eens werklike vrede!

Verhaal: Back in 1988, a screaming woman was trapped inside her car, which was about to plunge over the edge of the road in East Los Angeles. A 1/2 dozen passing motorists stopped, grabbed some ropes from one of their vehicles, tied the ropes to the back of a the woman’s car, and hung on until fire units arrived. A ladder was extended from below to help stabilize the car while firefighters tied the vehicle to tow trucks with cables and chains. One of the rescuers observed: “Every time we would move the car, she would yell and scream. She was in terrible pain.” It took almost 2 and ½ hours for the passersby, police officers, tow truck drivers, & firefighters – about 25 people in all – to secure the car and pull the woman to safety. All through the episode, the woman continued talking, repeating a phrase over and over to rescuers. “It was kind’a funny,” the fire captain recalled later. “She kept saying: ‘I’ll do it myself.’” And that is the way of this world. They don’t want God’s help. They’d rather do it themselves.

Ons wil self vrede bewerk. Ons tree op asof ons nie God se hulp nodig het nie.
Vrede is God se liefde en goedheid, Jesus se genade wat in my gees glimlag.

Tyd van vrede met dieptepunt om God in hierdie tyd in ons Gees te laat glimlag.

Mag hierdie Feestyd ons help met God se glimlag in ons gees.