Advent Tyd

in Preke
2015-12-28

Leraar : Dr. Jerry Fourie

Datum : 20 Desember 2015

Skrif : Matt 1:23

 “Kyk die maagd sal swanger word en aan ‘n seun geboorte gee en hulle sal Hom Immanuel noem” – wat as dit vertaal word, beteken ‘God is met ons.” (Jes 7:14) Open 21:1-3. Kyk, God se woonplek is by die mense. Hy sal by hulle woon. Kind in krip, Kind en kruis, Kind en kroon …. Toe, nou en dan…! Matteus en Openbaring. Koms en wederkoms.

Matt stoot die hek vir die Nuwe Testament oop. Nuwe Genesis en intog verhaal. Tollenaar van die tolhek pak daardie grootboek weg en en maak God se nuwe poort oop en skryf God se Grootboek gevul met mense se name! Matt word meeste aangehaal, selfs meer as al Paulus se briewe. Sien ons skielik die hemele soos by Johannes? Geslagsregister: Nee aardse strate vol doodgewone mense. God hou meer van gewone mense as engele.

  1. Immanuel God met ons! As die magtelose Joh op ‘n Sondagmôre op die strandjie van die eiland Patmos staan, nie vir sy gemeentetjie mag preek nie, sien hy die heerlike gesig: die magtige, verheerlikte Xtus tussen die gemeentes en sê: Die verheerlikte Koning van sy kerk woon by die mense en Hy sorg vir elke gemeente!! Joh kan nie vanoggend die diens hou nie, maar hy mag daar van die eiland af vir elke gemeente ‘n brief stuur: God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die HG woon by elkeen van julle!!

2.Die Drie-enige God sit hier langs my!! Jesus Christus se eerste koms as baba in ‘n krippie en die koms van die HG het ‘n onmiddellike betekenis: Genade in Jesus Christus. Jesus Christus, God, Here, verheerlik. Koning van heelal, stap vanoggend hier in, nie om te kom kyk hoe sondig ons is nie. Nee, om te kom sê: Skuif op, Ek wil langs jou kom sit!!! God in sy heiligheid, reinheid, grootheid, kom langs my sit!!! Liefde in sy oë, twee hande met letsels. Jesus is self hier, eerstens nie om ons dank en eer te ontvang nie. Omdat Hy ons liefhet.

  1. Uit liefde, in krippie en later met sy bloed!!! In my/u lewe het die koms van die Here Jesus ‘n nuutheid gebring. Hierdie stuk weggooi-mens het ‘n kosbare nuutgemaakte mens in Christus geword. Jesus Christus het ons so lief, Hy wil nie sonder ons lewe nie. Trouens nog meer as dit, Hy wil ook nie in die hiernamaals ooit weer sonder ons wees nie. So al is Hy opgeneem in die hemel kom maak Hy op ‘n dag sy woonplek tussen ons. Ewige woonplek.
  2. Ons sy koninkryk en priesters gemaak. Ek is nie maar net ‘n mens nie, ek is die tempel/paleis waarbinne God kom rondbeweeg. Trots op sy handewerk. Gelukkig oor die verandering wat Hy bewerkstellig het en saam met my bly omdat ek soos ‘n stuk hout uit die vuur geruk is, net aan Hom in die hemel behoort. Ek is sy koninkryk, die plek waar sy wil so geskied soos in die hemel. Priesters vir God. God met ons hier en nou, wanneer Hy kom, ten volle: Beskikbaar, diensbaar, toegewyd met net een begeerte: Hier is ek Heer. Als wat eers vir my ‘n bate was, reken ek nou van geen belang. Al wat ek wens, is om Christus te ken!!!
  3. Priesters kom staan voor God: Diensbaar soos en waar God nodig het, maar nie meer met ‘n bloed soenoffer nie. Die volmaakte Lam het reeds met sy lewe reggemaak. Daarom kom Openbaring ook met waarskuwing: Omdat God Immanuel hier tussen ons woon, ook in hierdie tyd die dringende vermaning: Die Woord waarsku ons teen ontrou, teen versaking van ons eerste liefde, afkoeling, teen gebrek aan volharding. Hy kom weer! Iemand ‘n droom: K vd W 10 April. Droom Here Jesus verskyn aan hom. Doodse stilte, na wat ewigheid voel. Waarom praat U nie? Fluister: Ek het klaar gepraat. Jy is nou my stem. Priesters, mense wat Jesus se stem is. Ook in hemel wanneer ek in God se teenwoordigheid woon!