Stilte

in Preke
2015-12-28

Leraar : Dr. Jerry Fourie

Datum : 27 Desember 2015

Skrif : Lukas 18:1

Gebedstyd?Iemand het gesê in die windstilte tussen Kersfees en Nuwejaar wanneer daar nie veel gebeur nie, is dit ‘n goeie tyd om aandag te gee aan die leemtes in my geestelike lewe. Die jaar het gou-gou weer nuwe spoed en daarom moet ek dalk net so bietjie nadink oor waar my geestelike lewe tekort skiet. Ek persoonlik het gevoel ek moet baie meer tyd gee aan die gesprekke met God ons Vader. Miskien goed dat ek nou begin met die voorneme en toewyding om in my nuwe jaar, wat net so gou oud word, meer tyd aan gebed te wy. ‘n Mens kan met gesprek begin net daar waar jy is. Oor die eerste deel van die stelling kan ek nie anders as om 100% saam te stem nie. Ja, natuurlik kan ek net daar waar ek is, in gesprek met God tree, hetsy in my kombuis, in natuur, by see. Gesprek met God het sekerlik hierdie informele kant. Ek het by geleentheid baie skerp van ‘n kollega verskil. Ek wil sê dat dit nou ‘n goeie tyd is om tyd te maak vir afsondering en toewyding – beslis nodig vir die jaar wat voorlê. Deense teoloog het gesê: Eers het ek gedink bid is praat, tot ek geleer het dis om te luister dat God kan praat. God praat deur sy Geesvervulde Woord. Hy praat dikwels daar waar ek stil word en peins oor sy Woord. Gebed beteken dan om so stil te word voor hierdie Here dat ek kan hoor wat Hy vir my wil sê. Ek het ook behoeftes wat Hy reeds ken voor ek …!!

Lastig wees tyd? Gelykenis: Weduwee hier simbool van weerloosheid, aan eie genade oorgelaat wees. Hierdie vrou het aangehou om die regter lastig te val. Haar knaendheid is vir die Here Jesus ‘n goeie voorbeeld vir ons gebedslewe. Bid sonder ophou. Hierdie arm vrou het daardie tyd geen kans gehad dat haar saak billik hanteer sou word nie. Sy het nie toegelaat dat daar te lang tye verloop waarin sy nie lastig was nie. Nie noodwendig lang tye met regter geredeneer nie, maar was tydig, ontydig lastig. Ek wil nie soseer klem plaas op lang marathon gebede nie. Wil eerder glo wat die Here van ons vra: Hierdie tyd van die jaar gekenmerk word deur ‘n gees van intense gebed. Knaend voor God! Hierdie tyd gebruik om saam met ons geliefdes te bid. Ons deel so baie ander dinge met mekaar, maar gebedstyd is skraal. Hierdie windstilte in skool en kerk en met ‘n werklading so bietjie ligter, maak ons tyd om onsself weer geestelik goed op te bou, toe te rus!

Gebed help virmeer tyd om te lees, meer tyd om na te dink oor ons lewens, waarnatoe die Here God met ons oppad is. Gebed gee ons die ideale kans om ons lewe in God se teen-woordigheid onder die soeklig te plaas. As ons aan die Here Jesus se gebedslewe dink, dink ons beslis aan die nag in Getsemane, voor sy kruisdood. Pleit heel nag. Lyk nie of God uitkoms gee. Gee uitkoms aan die hele wêreld. Dink aan sy bloedsweet. Daar is definitief geleentheid waar ook ek en jy in bloedsweet gebede is, waar ons pleitend intree vir iemand of vir ‘n saak wat ons lewens verswaar. God wil reg laat geskied aan ons lewens. God wil tyd saam met ons deurbring in stilwees. Kom na My toe almal …!! Gryp die tyd vir gebed!!

Jesus hou oog op Vader. Wanneer Jesus Hom gaan voorberei vir sy aardse bediening, beweeg Hy woestyn toe om in God se teenwoordigheid te gaan besin oor sy aardse roeping. Dis juis hier waar die satan Hom kwaai aanvat. Sien satan probeer om Jesus se oog af te haal van God se plan. Ek en jy weet hoe goed die satan daarin slaag om ons oog van God af te haal. Daarom roep hierdie windstilte tyd ons tot afsondering in gebed en aan toewyding. Dit is sekerlik die beste manier om ons gereed te kry vir die jaar wat voorlê en dis sekerlik die mees geskikte manier om toegerus te wees vir die eise van 2016.

Die reël in ‘n sekere klooster was nié: Moenie praat nie, maar moenie praat nie, behalwe as jy op die stilte kan verbeter!

There will be times when your mind just won’t go into God’s sanctuary. That’s when you spend your hour in God’s waiting room