Hoeveel Mag het jy?

in Preke
2016-05-08

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 24 April 2016

Skrif: Handelinge

Hoe voel ons oor mag? Hoe gebruik ons daardie mag? Die mag wat God vir ons gee lyk totaal en al anders as die mag van hierdie wereld.

Skriflesing

Handelinge 7: 55-66

Prediking

Dit is die laaste dag van Stefanus se lewe. Hy word dood gemaak op een van die wreedste maniere denkbaar. Die Joodse raad gee die opdrag dat Stafanus dood gegooi moet word met klippe. Hoe het hierdie stenigingsproses gewerk? Die eerste getuie van die oortreding  het die taak gehad om die beskuldigde stamp, soda thy op die grond kon val. Die tweede getuie moes ‘n kilp gooi na die hart van die beskuldigde.

Wat sou ndie rede wees vir hierdie opdrag wat deur die raad gegee is?

Stefanus het opgestaan vir die evangelie en het uitsprake gemaak oor die tempel en die Joodse raad. Stefanus het dit in sy oortuiging dit duidelik gemaak dat geen daar nie na God gesoek moet word in die tempel nie.

  • Verduidelik die Jode in Handelinge se begrip van God se teenwoordigheid. Vir die Jode is die tempel beskou as die heiligste plek op aarde.

Hiermee is Stefanus ook heeltemal korrek gewees. God word nie beperk tot die tempel of kerkgeboue nie. God se teenwoordigheid strek veel verder. Vanuit die dogmatiek vin dons ook die belydenis dat God alomteenwoordig is.

God woon deur Sy Gees by Sy kerk, dit is tog wat op Pinksterdag gebeur het en wat Petrus ook verlede week in sy toespraak aan ons duidelik gemaak het. Die Jode het vreeslik aanstoot geneem toe hulle hierdie uitsprake aanhoor – en daarmee saam moes hulle ook hoor dat hulle beskou word as moordenaars.

Stefanus kry tydens hierdie traumatise gebeurtenis hierdie visioen. Jesus staan aan die regterhand van God – anders as wat ons vroeer bely het.

Stefanus is gestenig en het gesterf met die wete dat hy gestaan het vir dit wat reg is en waarvan hy met sy hele wese oortuig was. “Hy kon homself onvoorwaardelik in Jesus se hande toevertrou.

Stefanus het selfs die moed gehad om die Here te vra om sy vervolgers te vergewe voordat hy sterf. “Wat ‘n genade om soos Stefanus te kan sterf – met vrede in jou hart en vergifnis op jou lippe.”

Ons ontvang die genade van die Here om reg te kan lewe. Leef elke dag asof die Here Jesus vir jou opstaan aan die regterhand van God

Die sleutelvraag wat ons vir mekaar moet vra as ons so getuienis mag aanhoor is: Hoe lyk die heerlikheid van God in my eie lewe? Hoeveel veel mag het ek? Glo ek dat dieselfde mag wat Jesus laat opstaan het uit die dood – dieselfde mag en moed wat in Stefanus was is in my?

Tot in wat ‘n mate is ek bereid om ‘n proklemasie te maak met die mag wat God my gee?

Hoe lyk my getuienis vir my huweliksmaat, my kinders, my ouers, my kollegas, my gemeente? Hoe lyk my getuienis vir die res van die mense rondom my?

Ons ontvang die genade van die Here om reg te kan lewe. Leef elke dag asof die Here Jesus vir jou opstaan aan die regterhand van God

Hierdie vrae sluit eintlik aan by dit waarby ons verlede week stil gestaan het