Ek deel in die vreugde en in God 3 enig se verbondstrou

in Preke
2016-05-23

Leraar : Dr. Jerry Fourie

Datum: 8 Mei  

Skrif: Fil 3:1-3

EK wil hemel toe gaan. Watter maatreëls, roete, planne maak ek? Waarop staan my geloof? No confidence in flesh. a Christen vreugde? b. Ware besnydenis … deur my eie liggaamsbloed c Ware diens-baarheid deur Gods Gees d. Christus Jesus alleen … nie in my eie vlees 1 Christen vreugde is indestructible/onvernietigbaar. Vervolging en dood van gemeentelede was ‘n werklikheid vir Filippi se Christene. Om in sulke omstandighede te praat van vreugde is baie gevra. Eintlik was vooruitsigte baie bleek/grim. Tog sê Jesus in Joh 16:22 Jul vreugde sal niemand van julle kan wegneem nie. Daarom is Christen vreugde onvernietigbaar/indestructible. Dis in die Here self geleë. Die Here is ewig Here!! Ons Xtene leef in Teenwoordigheid van Jesus Xtus. Ons kan baie dinge verloor, maar Christus sal ons nooit verloor. Paulus sê dit oor en oor: Ons word deur die genade alleen gered. Omdat ek nie self my redding kan bewerk. Hierdie redding: gratis, geskenk/gawe uit Gods hand. Ons kan dit nooit verdien nie, net in groot nederigheid, met groot waardering ontvang. God gee dit vir ons. Dis heeltemal strydig met die Joodse leer wat gesê het dat jy by God dit met krediet moes verdien en net die Jode was in die bevoorregte posisie om dit te kon verdien uit God se hand. Daarvoor moes die mens eers besny wees.

  1. Ware besnydenis … Besnydenis het gedui op bloed wat uit die mans se liggaam gevloei het en meegehelp het tot ‘n baie spesiale verhouding met God. Paulus sê besnydenis is ‘n voorreg, gesien die verbond, maar dis net ‘n merkteken in my liggaam deur my eie bloed. Hierdie unieke verhouding met God vra baie meer. Bloedvloei besnydenis is nie genoeg en ewige verbondsbande vra diepe geestelike besnydenis. Iets wat die hart raak/roer. Deut 10:16. Ware besnydenis en ware verbond vloei bewerk toewyding uit die hart en gedagte en lewe wat aan God bind. (Hele hart, hele siel, hele verstand, al jou kragte). Gebore as Jood/Christen nie genoeg. Vra iets intens, baie spesiaal. Paul se menslike pogings, vleeslike merke, toe hy Jesus Christus ontmoet, was totaal minderwaardig en van geen belang!!

3. Paulus, vreugdevolle dienskneg van Christus, optimistiese tronk gevangene, nederige kruisdraer, denkende administrateur, uiterste idealis, perfeksionis, soek volmaaktheid in Christus. 4. In Christus Jesus alleen Paulus praat hard met Filippi. Waarom? Filippi se kerk soek vertroue in godsdienstige handeling ipv in Christus self. Drie maal sê Paulus: Pasop, pasop, pasop!! Gevaarligte flits in hierdie kosbare gemeente van Filippi. Die genade van Jesus Christus word bedreig. Die ou Joodse besnydenis word skielik belangriker as die bloed van Jesus. Mens se eie bloed skielik die waarborg ipv Christus se bloed. Beteken: Bloed sal maar aanhou vloei. My hope is built on nothing less/ Than Jesus’ blood and righteousness/ I dare not trust the sweetest frame/ But wholly lean on Jesus’ name/ On Christ the solid Rock, I stand/ all other ground is sinking sand (Edward Mote).