Jesus bid vir jou

in Preke
2016-05-23

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 15 Mei 2016

Skrif: Johannes 17:1-26

Soms wanneer ons bid is daar gebede wat nie verhoor word nie soos ons graag sou wou nie, maar hierdie is ‘n gebed wat deur Jesus gebid is en deur Sy Vader verhoor is.

Hierdie is seker een van die gebede wat die grootste verskil gemaak het in die wereld. Met hierdie gebed tree Jesus in by die Vader vir my en vir jou, wie Sy volgelinge is.

Daar is ‘n paar dinge in hierdie gebed wat uitstaan. Die eerste ding is dat Jesus vra dat Hy verheerlik sal word. Jesus bid hierdie gebed voor Sy kruisiging en vra dat dit wat moet gebeur, gebeur, maar dat Jesus weer Sy hemelse heerlikheid kan ontvang as dit alles volbring is.

Jesus is deur Sy hele lewe op aarde toe te wy aan God en God se werk, Hom daardeur verheerlik. Jesus is gestuur met ‘n bepaalde doel op aarde. Wat kan daardie doel wees? Om te doen wat God van Hom verwag het.

Jesus het op aarde God se Naam aan baie mense bekend gemaak en so het mense ook tot geloof in Hom gekom. Dit is almal wat glo Jesus is die Seun van God. Glo jy Jesus is die Seun van God?

Jesus maak dit baie duidelik dat hierdie mense wat in Hom glo deel is van ‘n “hemelse familie.” Word ek en jy ingesluit by hierdie familie? Almal wat deel is van hierdie familie, behoort nie net aan Jesus nie, maar ook aan God.

Omdat ons deel het in hierdie familie behoort die ewige lewe ook aan ons. Wat beteken dit om die ewige lewe te ontvang?

Wanneer Jesus hierdie gebed vir my en jou gebid het het hy geweet dat Hy nie vir altyd hier op aarde gaan wees nie. Daarom vra Hy die Vader om ons te beskerm en ons te help om ons verantwoordelikheid n ate kom as gelowiges hier op aarde. Watter verantwoordelikheid het ek as gelowige hier op aarde?

Jesus bid ook en vra die Vader om vir my en jou te help om toegewyd te leef aan die Vader. Met ander woorde om God die belangrikste deel te maak in ons lewe.

Jesus vra dat ons blydskap mag ervaar. Ek en jy moet uit hierdie gebed leef en weet dat Jeus vir ons bid en intree by God. Jy is in goeie hande.