Die kerk lewe

in Preke
2016-06-05

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Datumg: 5 Junie 2016

Skrif : Hand 5:16

Die Kerk lewe! Lukas die dokter beleef iets wat hy nie gedink het in die mediese praktyk enigsens moontlik is nie. ‘n Klomp vissermanne word nou mediese redders! Dit moes vir hom baie ongewoon gewees het. Ergste van alles, dis mense van Galilea en nie van Jerusalem. Hierdie wondergenesings. Voeg daarby die ingrypende getuienis en die kragtige werking van die Gees. Na hierdie eerste Pinksterfees het daar ‘n kerk verrys met die krag van die Heilige Gees op baie terreine sigbaar. Die Heilige Gees het Jerusalem inderdaad geskud en die tradisionele godsdiens van die Jode oopgeruk en die leë rituele uitgeskud. Nuwe krag en liefde het na vore gekom. God tree nou baie spesiaal op. Die koninkryk van God gaan om heel maak, gebrokenes, stukkende mense en hulpeloses weer vir hulle rede te gee tot lewe!! Liggaamlik, emosioneel op te bou. Om mense wat arm in God is of wat verlang het na die ware God in hulle lewens, word nou ingetrek in God se teenwoordigheid en by gelowiges beleef hulle die warmte en liefde. Terselfdertyd kom die haat van die duiwel en dryf hulle met vrees uitmekaar uit.

Hier sien ons hoe God se “ekonomie” van ryke seën na die Pinkster letterlik oral uitgestrooi word. Daar is oorvloed. Daar kom ook tye dat God se ekonomie ons party dae net genoeg gee om te eet. Ons het Sondag Piet Smit se verhaal gehoor en ons hart het gebloei vir hom. Fil 4:11-12.Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding:om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.  Ons verstaan nie altyd God se begroting nie. Te veel en soms te min!! Liefdevolle pappa wat soms dinge van sy kinders weerhou. Hulle verstaan dit nie altyd. Aan die anderkant soos wonderlike Vader, verras die Here ons dikwels met onverwagte seën. Emosionele krag en sekerheid, Hy alleen ken ons behoeftes.

Die Geesvervulde mense van Jerusalem en omstreke het op daardie tydstip in geestelike oorvloed geleef. Daar sou gou weer ook tye van swaarkry aanbreek. Wat ookal die omstandigheid: Oorvloed tye, skaars tye, God regeer en die ekonomie uit sy hand is onberispelik want dit word so bestuur omdat God ons liefhet.

Here ek vra genesing vir my en die wat ek liefhet; al genees U net my dikwels onstuimige hart.

Waar laat dit Alberton-Wes?U Lig dring ons om lief te hê!