As die Here ons nie gehelp het nie?

in Preke
2016-06-26

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Datum: 19 Junie 2016

Skrif : Ps. 124

Met God oppad te wees wanneer dinge totaal buite beheer raak. Die lewe kan so vol turbulensie wees. Lugstrome wat totaal onverwags, met geweld ons veilige omgewing kan rondskud! Die psalmdigter kyk terug op Israel se veelbewoë geskiedenis. Iewers het hierdie turbulensie die volk Israel tot in hulle wortels geskud. Ons weet nie die presiese agtergrond hiervan nie. Belydenis: As die Here ons nie gehelp het nie, sou die alternatief te verskriklik gewees het, selfs om net te oordink.

Wat beleef psalmdigter Presies wat die aard was van die psalmdigter weet ons nie. Twee veelseggende beelde: Watermassa wat Israel wou wegspoel en oorweldig (v4,5). Watermassa in Bybeltyd nasies wat opstandig teen die Here woel en demoniese mag wat God se goeie skepping wil terugsleep na die chaos toe alles nog woes en leeg was. Amper monsters wat Israel lewend wil verslind, verskeur en verorber. Die ander beeld is die van ‘n hopelose ou voëltjie wat magteloos in ‘n wip gevang is. Hy lê daar afvlerk en verwilderd. Sy ou borsie hyg heen en weer. Hulpeloos. Kom ons kyk net so moment na die lewe waar ek en jy is. Die lewe so kosbaar! Dink aan ‘n vliegtuig wat rustig heerlik op hoë hoogte deur die lug vlieg. Die wonder van ingeneursvernuf. Asemrowend, gebou vir mens se genot. Jy daar instap, so geleentheid! Die lewe se turbulensie! Meteens in ‘n storm met geweldige winde en turbulensie. Soveel so dat dit voel of die hele vliegtuig kraak, die vlerke begin wieg, jy word rondgeruk in jou sitplek. Rondom jou voel dit nag soos die donkerwolke jou omring en hoop op veilige landing begin vinnig vervaag. Harry Francis Lyte, 18de eeuse predikant van Brixham, Devon verstaan iets toe hy swak en siek skryf: When other helpers fail, and comforts flee, help of the helpless, O abide with me.  Bly by my, Heer, terwyl die skadu’s daal; laat tans U lig my donker pad bestraal! Daar is geen ander hulp of troos vir my – Hulp van die hulpelose, staan my by!

Dan skielik skyn die son weer en alles word rustig en die vliegtuig vlieg seepglad aan. Die God wat hemel en aarde gemaak het, in sy trou, het nie sy handewerk laat vaar nie. Kan u u indink aan die turbulensie in die hemel toe Jesus aan die kruis sterf. God se Seun tussen misdadigers en die aarde begin bewe, duisternis, son steek kop weg, God afwesig en die voorhangsel skeur. Engele hardloop om te gaan wegkruip!! Die weerlig van God se oordeel, die chaosmagte van die mense wat Hom kruisig, soos ‘n afvlerk voëltjie in sy koutjie hang Hy daar. Alles lyk so verlore, verlate en vir altyd vernietig.

Dan breek die heerlikheid van sy opstanding deur!! Die HG kom skep ‘n heerlike turbulensie waarin die magte van die duiwel voor die HG uitvlug en die koms van die HG verseker dat ek en jy nooit weer hoef te twyfel dat die Here ons genadig sal wees nie. Ons praat daarvan dat die HG Trooster is, die Een wat ons optel waar ons platgeslaan is, die Een wat ons toevou waar ons wreed ontnugter is, die Een wat ons wonde verbind en genees.

Eerw. H. F. Lyte het sy teologiese studies met lof geslaag. Sy eerste gemeente was ‘n klein Ierse gemeente, wat hy genoem het, “a dreary Irish curacy”. Hy het met min aanmoediging getrou gearbei, tot swak gesondheid hom gedwing het om te bedank. Sy gesondheid het verbeter, en hy het, weer onder moeilike omstandighede, in die bediening getree in ‘n gemeente in Brixham. Hy werk vir ‘n verdere 20 jaar, vir die Here, in sy woorde, “under many a cloud of pastoral difficulty and discouragement”. Al was hy siek, en weer in sy eie woorde, “scarcely able to crawl”, wou hy graag een, laaste keer, die nagmaal bedien. Voor hy dié dag moeisaam en diep bewoë die nagmaal bedien, wil hy mense oorreed om met erns hul eie harte te ondersoek, of hulle regtig die ewige saligheid, deur geloof in die Here Jesus as hulle Verlosser, ontvang het. Met groot erns begin hy: “I may hope to impress it upon you, to move you to prepare for that solemn hour which must come to all, by a timely acquaintance with, and appreciation of, and a dependence on the death of Christ”.
Na die diens het hy, bewus van sy naderende dood, huis toe gegaan. By die huis gee hy aan ‘n geliefde familielid, ‘n vel papier met die woorde van ‘n lied wat hy geskryf het. Daardie nag is eerw. Lyte dood. Op die vel papier was die woorde van die lied geskryf wat ons ook ken en wat ons dikwels bemoedig:
When other helpers fail, and comforts flee, help of the helpless, O abide with me.

Bly by my, Heer, terwyl die skadu’s daal/ Laat tans U lig my donker pad bestraal!/Daar is geen ander hulp of troos vir my –/ Hulp van die hulpelose, staan my by!

In 2002 oujaarsaand. Planne. Skielik tot stilstand geruk. Sit voor intensiewe sorg se saaldeur. My 2 maande oue kleinkind Shayla in koma. Prognose baie swak. Hier siy ek en bid hardop. Help asb Here, help. Trane vloei vryelik. Laat weet my naaste en beste vriende: Bid saam asb dat God oor haar sal waak. Bid vir ons vir krag. Situasie versleg verder. Oorgeplaas na kinderhospitaal. Erg. Buise en pype oral. Lewensmasjien gekoppel. Lang lang nag. Lees ps 91 uit Bybel wat in wagkamer lê. Dag na dag bid ek hierdie psalm. By tye met Bybel so oop net aan slaap geraak. Klou krampagtig aan Bybel vas.  Ek word by die dag swakker. 4de dag gesprek met internis. Hy sê ons moet maar van uur tot uur leef. Brein hematoma wat swelsel vererger. Te veel trane laat my alleen in hospitaal kapel sit. Ek staan daar broos voor my Skepper, Vader, pleit vir genade vir hierdie klein mensie. Later was ek te uitgeput vir enigiets verder. My alles maar oorgegee in sy hande! Dan begin die wonderbaarlike herstel. Byna 3 lange weke later is sy ontslaan..