Ons ontmoet ons Vader in sy heiligheid.

in Preke
2016-08-15

Leraar: Dr.  Jerry Fourie

Skrif: Matt 6: 9-13

Datum: 14 Aug 2016

Waarom kom eerbiedig ek Sondag en kom kerk toe? Hierdie ontmoeting in die kerk saam met medegelowiges hou die potensiaal in om die lewende en heilige Vader wat in die hemel is, te ontmoet en in sy Teenwoordigheid sy heiligheid te ervaar. Die grond van ons gebed is dat God deur Christus ons Vader word, dat Hy minder as ons aardse Vaders ons sal weier en dinge ontsê. EK bid verder: Wat in die hemel is: dat ons van die hemelse majesteit nie aards oor God moet dink nie. Van sy almag alles moet verwag wat ons vir die liggaam nodig het.

Ons Vader is die lewende handelende God. Hy maak/skep hemel en aarde. Nie afgod wat iewers vasgeklem is, met mensehulp staande gehou word nie. Nee die Vader van trou en geregtigheid is volkome in sy werke. Die Vader se persoonlike koms na hierdie wêreld gebeur in sy Seun JX . In Jesus kom die Vader na hierdie wêreld toe. Ons Vader, is die God van liefde van geslag tot geslag, hierdie God is ons Vader.

Laat u Naam geheilig word. Gee allereers dat ons U reg ken (a) ons U heilig, roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid, waarheid so skitter (b). Gee dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop rig dat u Naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Hier in die kerk kom oefen ons dit in. Noem gerus God julle Vader maar moet nooit vergeet dat Hy die Heilige is nie. Hemelse Vader is anders. Hy is in die hemel. Luther: Onse Vader ontsaglike en lieflike Woord. Die heiliging van God se Naam in die hemel vanselfsprekend! Op die aarde en in die kerk? Van Ruler: Ons leef soms asof God Hom nooit openbaar het. Nie hier teenwoordig is nie, asof daar nie ‘n kruis op Golgota is nie. Graf nie leeg is, die HG nie gekom het.

Hierdie Vader skep by ons die nodige kalmte. Hoef nie gespanne angstig te wees nie. Dirkie Smit: (Helmut Thielicke) As die sirenes loei, julle kinders teen die bors vasdruk en afhardloop na die bomskuilings, fluister net oomblik in julle hart: Ons Vader weet, Ons Vader weet. Dan sal julle gebede om hulp verander van beangste geskreeu deur paniekbevange mense na die stem van kinders wat met hulle goeie Vader praat. Tragiese verhaal van dogtertjie op passasiersboot. Loop op rotse op onherbergsame kusstrook. Almal verdrink. Soos lyke gevind word, word dit uitgeken. Weggeneem om begrawe te word. Almal behalwe een babadogtertjie. Niemand weet wie haar ouers was, hoe oud sy was, passasierslys het nie babas se name bevat. Na paar dae moes opruimspan haar op plek naby ramptoneel begrawe. Gewone klip dien as grafsteen. Daarop staan: “Die Vader weet … God die Vader het haar geken en geweet by wie sy hoort. Tussen die woorde “ons” en “Vader” staan daar ‘n kruis

Maar nog slegter rede is ‘n geloofslewe wat so ver agteruitgegaan het dat die gaping tussen jou en God so groot is dat jy Hom nie meer kan hoor nie. Wat God sê, is later nie meer vir jou belangrik nie. Die beeld van note wat vuil gevat word. Die ekonomie van koopkrag? Ek word die adres waar God sy Naam heilig!! Wie die Onse Vader bid, wie op ‘n Sondag opstaan om in God se Teenwoordigheid deur te bring, soos die Vader dit verwag, wie kerk toe kom, weet ons dra verantwoordelikheid! Ek word die adres waar die Vader se Naam geheilig word. Ook in my omgewing sien ek toe dat dit gebeur! Gebed,