Wat wil God drie-enig vir my …?!

in Preke
2016-12-19

Leraar: Dr. Jerry Fourie

Datum: 2 Okt 2016

Skrif: Rom 12:1-3

Die wesentlike van godsdiens? My hoogste roeping is aanbidding! Ware aanbidding is wanneer ook my liggaam in diens van God gestel word. My liggaam is tempel van God. Ontwerp deur ‘n argitek. Gebou deur ‘n kundige. Plek van aanbidding. Bemagtig deur die HG in my. Meer hemelvaart in my lewe. Waarom is hierdie pragtige kerkgebou gebou? Dis gebou om God te aanbid. Meer hemelvaart, meer van Christus se heerlikheid hier sigbaar in my liggaam. My liggaam … gemaak en daarna gekoop om God te aanbid!! Aanbidding deur die vreugde van God se Woord! Hy is soos ‘n boom … Ps 1:3. My aanbidding moenie verdroogde blare wees nie!!

Rom 12 sê: Iewers in my lewe moet die HG my in geheel verander. Die wêreld lei my op so manier om my ware goddelike “natuur” te verloën, begrawe, weg te steek. Dan word God nie aanbid nie maar verloën!! Ons dink dis net die geestelike leiers wat so verander en vernuwe moet word. Nee, die kerk is nie die paar geestelike leiers nie. Dis Xtene, God se duur gekoopte kinders/heiliges. Julle moenie … gelyk word, maar laat God julle verander … denke vernuwe.

Nou doen ek ‘n beroep op julle … Apostel Paulus aan Romeine. Vanoggend die Woord van God aan my en jou: Nou doen ek ‘n beroep op julle. OAV Ek vermaan julle. Ek spreek julle ernstig aan. Die rede vir sy vermaning? Op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende heilige offers wat vir Hom aanneemlik is!! Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Hierdie liggaam, tempel o asseblief tog moenie soos ‘n verdorde boom lyk nie. Hoe? Deur te leef volgens God se Woord. Groen vrugte bome, vol vrug en blare wat nie verdroog!! Gemeentes wag vooruitbeweeg nie die resultaat van goeie dominees nie, maar Godvrugtige en toegewyde lidmate wie se denke vernuwe is en die wil van God najaag!

Gee julleself aan God as lewende heilige offers. Die Christen reageer uit dankbaarheid op God se barmhartigheid. Die kruis op Golgota en Jesus se troonplek aan die regterhand waar Hy ons saak eerste stel laat iets hier in my binneste gebeur. Totale verandering. My eie selfgerigtheid en selfsugtigheid word opgeoffer om my in geheel op God te rig!! Hoe lyk so offer? Mense sal nooit God aanbid met toegewyde harte of in gehoorsaamheid Hom voluit aanbid voordat hulle nie die grootheid van God se genade beleef, insien, bereken nie!! Eers so besef van Gods genade kan iets in my laat deurbreek van toegewyde aanbidding!! Gee julleself …? Lewende blare. Vrolik voluit! Totaal oorgegewe aan God. Wow. Hoekom sukkel ons so om op daardie punt te kom. Ons is betrokke maar op so beperkte manier? Om so gevorm en vernuwe te word is vir die Heilige Gees in my belangrik. God word in ons gesien!